நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, April 1, 2012

Wanted @ tamilnadu circle various openings


 

ஏகஇறைவனின் திருப்பெயரால்.....
أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 2
...நன்மையிலும், இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்! பாவத்திலும், வரம்பு மீறலிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளாதீர்கள்!.. திருக்குர்ஆன். 5:2

 
Wanted content writer at chennai
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 01:13 PM
 • Role: Other Software / Hardware / EDP
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 1 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Content Writing
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Sana Consultancy
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Vinodh.p
Mobile:  +91 - 96295 59591
Verified
Wanted content writer at chennai
Qualification: Any degree
Experience: min 6 months
Salary: Negotiable
Looking for right candidates immediately
Location – Chennai
For More Details Contact:
P. Vinodh
9629559591,9791435671
sanaplacement@gmail.com  http://www.sanaconsultants.com

Hot Openings for Customercare Executives in Chennai
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 04:02 PM
 • Role: Customer Service Executive (Voice)
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 1 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: Graduation Not Required
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Excellent Communication & Pleasant Attitude Skills
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Glister Technologies Solutions Pvt Ltd
 • வெப்சைட்: www.glistertech.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Vardhini-Human Resources
Landline:  +91-44-2264 0263
Glister Technologies Solutions Requires Fresher Female Candidates 10+ for Tele-callers, Customer Care executives for new branch. Only female candidates can apply for this job. Call@ 9677211556/57. www.glistertech.com
Preferred Candidates:-
§ Excellent communication & pleasant attitude skills
§ Required candidates basically from Chennai Area
§ Fresher's from any stream line
§ Only Female candidates can apply for this job
§ Opportunity to play multi role
Benefits:-
Flexible-Timings
Immediate Incremental process
Exciting career opportunity
Great place to work with long term career opportunity!
Limited vacancies
Direct Recruitment process
Attractive incentives
Note: Vacancies available in only at our Pallavaram branch. Nearby candidates are most welcome.
For Further details, Contact: Vardhini-HR @ 9677211556 / 57

Hot Openings for Telecallers in Chennai
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 04:00 PM
 • Role: Customer Service Executive (Voice)
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 1 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: Graduation Not Required
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Excellent Communication & Pleasant Attitude Skills
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Glister Technologies Solutions Pvt Ltd
 • வெப்சைட்: www.glistertech.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Vardhini-Human Resources
Landline:  +91-44-2264 0263
Glister Technologies Solutions Requires Fresher Female Candidates 10+ for Tele-callers, Customer Care executives for new branch. Only female candidates can apply for this job. Call@ 9677211556/57. www.glistertech.com
Preferred Candidates:-
§ Excellent communication & pleasant attitude skills
§ Required candidates basically from Chennai Area
§ Fresher's from any stream line
§ Only Female candidates can apply for this job
§ Opportunity to play multi role
Benefits:-
Flexible-Timings
Immediate Incremental process
Exciting career opportunity
Great place to work with long term career opportunity!
Limited vacancies
Direct Recruitment process
Attractive incentives
Note: Vacancies available in only at our Pallavaram branch. Nearby candidates are most welcome.
For Further details, Contact: Vardhini-HR @ 9677211556 / 57

Opening For Graduate Engineer Trainee for ERICSSON
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 02:18 AM
 • Role: Other Production / Engineering / R&D
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: B.E/B.Tech
 • PG Qualification: M.Tech
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: MS Word
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 9
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Global HR Consultancy
 • வெப்சைட்: www.careerage.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Virendra Patil
Mobile:  +91 - 88791 59936
Verified
Opening For Software Developer for ERICSSON INDIA (P) LTD
WORLD's No. 1 COMPANY URGENTLY REQUIRED
Graduate Engineer Trainee
Job Code: GHRS-BE EIPL
Job Location: Noida/ Gudgaon / Anywhere within India
Job Description: BE COMPUTER SCIENCE / INFORMATION TECHNOLOGY
Job Nature: SOFTWARE DEVELOPMENT
BE -- ELECTRONICS, EEE, ECE, CSE & IT
Job Nature:
Wireless Communication: Zigbee RF4CE, Mi Wi, Wi Fi, ISM Band RF and Bluetooth
Wired Communication: RS232, RS485, CAN, ModBUS, LIN, Ethernet, SPI and I2C
Mobile Communication: GSM, GPRS, CDMA.
Satellite Communication: GPS
Digital signal processing (DSP)
EPLC / PLC / DCS / SCADA / HMI
RFID / Smart Cards / Magnetic Cards
GPS (Global Positioning System)
Zigbee
GSM (Global System for Mobile Communication)
Embedded Networking
PLCs
Virtual Instrumentation (VI) / LabView
Wi Fi / WLAN
Blue Tooth & Drives
Job Code: GHRS-BE EIPL
Functional Area: Maintenance
Functional Role: Trainee – GET
Qualification: B.E./B.Tech(Electronics & Communication), B.E./B.Tech(Electronics & Computer Engineering), B.E./B.Tech(Electronics & Telecommunication), B.E./B.Tech(Computer Science & IT), B.E./B.Tech(Electrical & Electronics), B.E./B.Tech(Electronics)
Mail: globalhrconsultancy2020@gmail.com
Compensation Details:
Basic Salary plus
Other Benefits: As per company
No.'s of Post: 09No.'s
Percentage criteria: 60%.
Experience: Fresher
Salary: Rs.28,334/- Per Month
Call to: 8879159935, 8879159936
Functional Area: Engineering
Functional Role: Maintenance / Software Development
Trainee – GET.
Company: ERICSSON INDIA PRIVATE LIMITED (www.ericsson.com)
Experience: Fresher
Preferred Resume Format: MS-Word
Compensation Details
Salary: 3 lakhs & 50 thousands (Indian Rupees)
Rs.28,334/- Per Month
As per company

MARKETING EXECUTIVE JOB for TALENTED FRESHERS
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 03:18 PM
 • Role: Direct Marketing - Executive
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Graduate With Fluency In English
 • வீனே: INMAD SOLUTIONS PVT. LTD. J R TOWER 11, Bharathi
  street, West Mambalam, Chennai-600033 Near
  Indian Bank stop, Arya gowda road,
  w.mambalam Near R-3 Ashok nagar police station,
  ashok nagar.
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: INMAD SOLUTIONS PVT. LTD.
 • வெப்சைட்: www.inmads.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: MD
Mobile:  +91 - 91760 99574
Verified
Landline:  +91-44-2489 0660
Should have capacity to convince client and mobilise the clients. High attractive sales incentives at par with the talent of the candidate apart from the basic salary.

Part Time Full Time Marketing Salary 12,000 t0 30,000
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 10:34 AM
 • Role: Other Marketing
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 3 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை / வேலூர் / திருவள்ளூர்
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Degree Pass Or Fail
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Tranz India Lmt An ISO, TUV Certified Company
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: S. RAJESH KUMAR
Mobile:  +91 - 98435 21105
Verified
Every Degree Pass Or Fail Person Jobs Available, Salary Can Differ From ur Talent

Fresher Wanted Diplomo CS, IT, BBA, Bcom, Bsc CS, IT, BCA
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 09:20 AM
 • Role: Other Marketing
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: B.B.A / B.Com / B.Sc
 • PG Qualification: M.Com
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Good Communication Skills
 • வீனே: Chennai
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Terra Beans Technology
 • வெப்சைட்: www.adityams.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Mr.Rajasekaran
Description
Fresher Wanted Diplomo CS, IT, BBA, Bcom, Bsc CS, IT, BCA for Software Markerting and sales
Established in 2006, Terra beans is a growing company in India. We are providing software global consulting and IT services with budget. Our Company operates as product engineering and enterprise solutions company in India and internationally. Services include product development, testing and quality assurance, sustenance, embedded services, enterprise applications, customer relationship management applications, and enterprise information management applications, Web content management system, Web Services.
With our professional workforce and well-defined quality processes, rest assured we are committed to deliver on-time and quality output. Now, we deliver quality custom application, software development and web solutions with our creative and technical expertise.
Send your resumes to hr@adityams.com
We will send interview schedule details to you if resume shortlised.
**** DONT CALL US
**** ONLY FORWARD RESUME to hr@adityams.com
Postion : Marketing and Sales
Location : Chennai
**** Dont apply if you are from other states.
Fresher Wanted Diplomo CS, IT, BBA, Bcom, Bsc CS, IT, BCA for Software Markerting and sales

Accountant- Quickbooks or PeachTree
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 12:54 PM
 • Role: Accounts Executive / Accountant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 10+ Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: தில்லி, குர்க்கான் & நொய்டா / சென்னை / ஹைதராபாத் & செக்கந்தராபாத்
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Quickbooks
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 5
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: JM Finserve Pvt Ltd
 • வெப்சைட்: www.jmfinserve.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Mr. Kamal
View similar ads0567729057
Description
Required accountants who are familiar with Quickbooks or Peachtree software. Compensation varies depending on the experience of the candidates. Please fill the form at www.jmfinserve.com/careers to initiate the recruitment process.

Wanted Financial manager at chennai
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 12:31 PM
 • Role: Finance Manager
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 1 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: MBA/PGDM
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Finance Management
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Sana Consultancy
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Vinodh.p
Mobile:  +91 - 96295 59591
Verified
Wanted Financial manager at chennai
Qualification: MBA(FINANCE)
Experience: Fresher/Experience
Salary: As per company norms
Looking for right candidates immediately
Location – Chennai
For More Details Contact:
P. Vinodh
9629559591, 9791435671
sanaplacement@gmail.com, http://www.sanaconsultants.com

Require Branch Manager for Leading Insurance Company
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 12:30 PM
 • Role: Branch Manager
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 5 To 9 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை / கோயம்புத்தூர் / சேலம்
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Branch Manager
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Poonik Technology
 • வெப்சைட்: www.poonik.org
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Karthik
Mobile:  +91 - 97894 09009
Verified
Landline:  +91-422-437 1770
Greetings from Poonik Technology !
We have immediate requirment for Branch Manager for Leading Life Insuance Company in Coimbatore.
Salary : 8 Lakh pa + Perks
Location : Coimbatore
Description :
* Male / Female
* Should possess minimum 5 - 8 years experience in sales
* Prior experience in Insurance/Banking/Finance domains will be added advantage
* Should have good managerial experience
* Should have prior exprience working as Branch Manager
If interested contact ,
Karthik Prasad - HR
Poonik Technology
97894 09009 / 0422 4371770
poonikjob@gmail.com
All the Best !

Immediate requirement for Branch Manager for Insurance
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 12:29 PM
 • Role: Branch Manager
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 5 To 9 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை / கோயம்புத்தூர் / ஈரோடு
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Branch Manager
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Poonik Technology
 • வெப்சைட்: www.poonik.org
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Karthik
Mobile:  +91 - 97894 09009
Verified
Landline:  +91-422-437 1770
Greetings from Poonik Technology !
We have immediate requirment for Branch Manager for Leading Life Insuance Company in Coimbatore.
Salary : 8 Lakh pa + Perks
Location : Coimbatore
Description :
* Male / Female
* Should possess minimum 5 - 8 years experience in sales
* Prior experience in Insurance/Banking/Finance domains will be added advantage
* Should have good managerial experience
* Should have prior exprience working as Branch Manager
If interested contact ,
Karthik Prasad - HR
Poonik Technology
97894 09009 / 0422 4371770
poonikjob@gmail.com
All the Best !

Receptionist/ Medical Secretary
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 11:19 AM
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 3 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை
 • Basic/UG qualification: Graduation Not Required
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Communication
 • வாக்கின் டேட்: Thu 29 Mar, 2012 To Fri 13 Apr, 2012
 • வீனே: Satish Eye Hospital New #57, Old #15, Ormes
  Road, Kilpauk, Chennai – 600010. Landmark:
  Near Paramount Hotel, Opposite to C.S.I. Bain
  School
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Satish Eye Hospital
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Nandhitha
Mobile:  +91 - 96000 50123
Verified
Landline:  +91-44-2642 6464
Satish Eye Hospital, an eye hospital based in Chennai, has 2 vacancies for receptionists. The job would be interesting; a combination of great learning opportunity and growth. Interested candidates (preferably female) are requested to contact via mail/ phone as soon as possible.
E-mail: satisheyecare@gmail.com
Phone: +91 44-26424935, +91 44-26426464, +91-9600050123

Subject: Freelance SAP FSCM and SAP Treasury Trainers needed
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 10:38 AM
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 2 To 3 Years
 • ஜாப் லொகேஷன்: பெங்களூரு / சென்னை / மும்பை
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Freelance SAP FSCM And SAP Treasury Trainers
 • அனுப்பியவர்: கஂபநீ
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Dharani Academy
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Ram
Mobile:  +91 - 93924 99922
Verified
remotely from his/her place. The trainer should have good sap and domain knowledge. Experience in implementation project would be preferred.
Excellent communication skills is mandatory
The trainer should be passionate in teaching and able to teach the subject well and should have 4 to 5 years of teaching experience.
If interested to teach online, please do call us at +91-9346626363 or email to kausar.dharaniacademy@gmail.com
Regards
Kausar
Executive

Dharani Academy


 Business Development Engineer Dubai

வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 04:17 PM
 • கன்ட்ரி: UAE
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 6 Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: 1
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 5
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS
 • வெப்சைட்: www.pegasusstaffing.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: VIJAY SIMHA
Landline:  +91-44-4204 6607
Client is a service provider in turnkey projects for the Petroleum, Power and industrial sectors
Electro-Mechanical and Mechanical works; related Oil & Gas activities include Central Processing Facilities, pipelines, flow lines, wellhead tie-in's and tank erections, annual contracts for maintenance of electric generators for oil companies and industrial clients, installation of industrial infrastructures of Yemen
They require
BUSINESS DEVELOPMENT ENGINEER - DUBAI
Desired Expertise: Marketing Services
Experience: 3-5 years work experience in marketing oil and gas services and equipment in Abu Dhabi market.
Minimum Education: Bachelors Degree preferably graduate in Mechnical / Chemical /Process Engineering.
Location: Dubai/Abu Dhabi
Job Description:
Experienced in acquisition and management of Agencies and Representations.
Dynamic, pro-active and able to work independently.
Familiar with pre qualification and tendering procedures of Petroleum Companies and Government Departments in Abu Dhabi.
Computer literate
Auto Responders from Job portals would be deleted
Our Contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
Phones: 42046607/08
www.pegasusstaffing.com
Email: sales@pegasusstaffing.com,/engg@pegasusstaffing.com

Work Permit To Usa Uk Aus Canada Europe Germany Newzeland
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 11:34 AM
 • கன்ட்ரி: New Zealand
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 1 Years
 • Basic/UG qualification: Graduation Not Required
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Any
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Tricon Consultancy Services Pvt Ltd
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Ronak
Description
WE ASSIST VISA SERVICE FOR THE FOLLOWING COUNTRIES:
1.USA,
2.UK, ALL EUROPE COUNTRIES,
3.CANADA,
4.AUSTRALIA,
5.IRELAND.
6.NEW ZEALAND.
7.ALL SOUTH AMERICAN COUNTRIES.
8. ALL AFIRICAN COUNTRIES. 9. ALL ASIAN COUNTRIES.
NOTE; WE DO ONLY WORK PERMIT TOURIST/BUSINESS/CONFERENCE/DEPEDENT VISA.
Administration
Housekeeping
Room service
Food and Beverages
Bar
Human Resource
Kitchen
Entertainment
Front Office
Management
Maintenance
Security
Stores
Conferenc
e and Events
Reservation
Sales/Marketing
Information Technology.
Salary 4000$ to 7500$ with food and accommodations 2 yr contract extend

Malaysia – Packing job salary minimum 25k
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 11:30 AM
 • கன்ட்ரி: Malaysia
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 Years
 • Basic/UG qualification: Graduation Not Required
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Any
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: United Territory
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Edwin
Mobile:  +91 - 99402 88942
Verified
Malaysia – Packing job salary minimum 25k
Wanted 70 persons
Basic salary – 25K with OT
Food and accommodation
Preferred people to go on a one year visit visa and changed to work permit in three days
Contact immediately – 9940288942
Email: unitedterritory@gmail.com

poland Education 1yr study +1 yr work permit
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 11:28 AM
 • கன்ட்ரி: Poland
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 10+ Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate / Graduation Not Required
 • PG Qualification: Any Post Graduation / Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: 10th , 12th , Graduates
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Winpower Consulting
 • வெப்சைட்: winpowercontsulting.com and winpowertechnologies.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Mathan
Landline:  +91-431-402 1915
 
Description
study in poland without IELTS
Very low fees only. visa in 1 month .
study and settle in poland .
one year study + one year work permit.
very very low fees .
contact: 9791907150, 9994035090, 9789540004, 04314021915
E.mail:
peakmorning@yahoo.com.
winpowerjob@yahoo.com,
winpowerjob@gmail.com,
winpowercl@yahoo.com

Engineers Need Singapore Company Interview -April3 &4 / 2012
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 11:28 AM
 • கன்ட்ரி: Singapore
 • ஜாப் கேட்டகரி: இஂஜிநியரிஂக்
 • Role: Other Production / Engineering / R&D
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 5 Years
 • Basic/UG qualification: B.E/B.Tech / Diploma
 • PG Qualification: MBA/PGDM
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Production / Welding / Piping / Commissioning / Instrument
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Winpower Consulting
 • வெப்சைட்: www.winpowerconsulting.com
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Mathan
Landline:  +91-431-402 1915
 
Description
ENGINEERS NEEDS:
1. Production Engineers – 20 Nos
2. Commissioning Engineers - 20 Nos
3. Welding Engineers - 20 Nos
4. Piping Engineers – 20 Nos
5. Welding Supervisors – 20 Nos
6. Piping Supervisors -20 Nos
7. Instruments Engineers - 20 Nos
Salary: 2200 – 4000 SGD
Education: BE,MBA
Visa Type: Employment Pass
Interview: Direct Client Interview on(03/04/12)–(04/04/12)
Agents Genuine Welcome...!!!
Further Details Contact:
9791907150
9789540004
0431-4021915
Email Id:
winpowerjob@yahoo.com
winpowercl@gmail.com
winpowerjob@gmail.com

Indian Chefs/Cooks for Cyprus required
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 11:26 AM
 • கன்ட்ரி: Cyprus
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 5 Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Cooking
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Maxim Solutions
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Ahmed
Mobile:  +91 - 90325 43045
Verified
Description
Hi Everyone,
My client need Indan Chefs/cooks for Cyprus.
Salary: 900-1000 Euros ( 65,000 INR per month)
Processing time: 3 weeks
Service Charges: 2,60,000 INR payable after getting the visa.
Food : provided
Accomodation: Provided
Experience: 5 years
Medical Facilities: Provided by the employer.
Send all the documents to syed_asrar7@yahoo.co.in
Contact:
Maxim Solutions
Ahmed +919032543045

Urgently Required For Al Turki Saudi Arabia
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 08:03 AM
 • கன்ட்ரி: Saudi Arabia
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Others
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 4 To 5 Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Any Post Graduation
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: Safety Officer, Structural Steel Fixer, Plumber
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: REHMAT GLOBAL SERVICES
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Siraj Ahmed
Mobile:  +91 - 84312 21056
Verified
Description
URGENTLY REQUIRED FOR AL TURKI SAUDI
S.No POSITION REQ SALARY
1. Mechanical Engineer 5 Negotiable
2. Project Engineer 5 Negotiable
3. Safety Manager 5 Negotiable
4. General Labour 10 800+200 SR
5, Mason 10 1200+200 SR
6. Structural Steel Fixer 10 1000+200 SR
7. Plumber 10 1000+200 SR
8. Safety Officer (Civil) 5 3000 SR
9. Safety Officer (Oil&Gas) 5 3000 SR
10. Planning Foreman 3 Negotiable
11. Fabrication Foreman 3 Negotiable
12. Alum Fab(Sheet metal) 5 Negotiable
13. Grinder 5 Negotiable
14. Welder 5 Negotiable
15. Airless spray painter 5 Negotiable
16. Operator (CNC press brk) 5 Negotiable
17. Mechanical Supervisor 5 Negotiable
18. Electrical Supervisor 5 Negotiable
19. Heavy Duty Mechanic 5 Negotiable
20. Hydraulic Mechanic 5 Negotiable
21. Auto Electrician 5 Negotiable
22. Power Electrician 5 Negotiable
23. Trailer Driver 5 Negotiable
24. Heavy Equp Operator 5 Negotiable
REHMAT GLOBAL SERVICES
Datta Mauli Nivas CTS No. 10979 near CCB Garden Opp Parsi
cermani APMC Road 1st cross Sadashivnagar Belgaum.
Siraj Ahmed (8431221056) 8762731333
Email= rehmatglobalservices@gmail.com Email= rehmatglobalservices@yahoo.in

Tep.....all Degree Of Hotelmanagement Gratutates.
வெளியிட்ட நாள்: Wed, 28 Mar 2012, 10:02 AM
 • கன்ட்ரி: Singapore
 • ஜாப் கேட்டகரி: அதர்
 • Role: Hotels & Restaurant
 • எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 1 Years
 • Basic/UG qualification: Any Graduate
 • PG Qualification: Post Graduation Not Required
 • கீ ஸ்கில்ஸ்: HOTELS
 • காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+
 • நிறுவனத்தின் பெயர்: Bigapple Associates
 • காண்டாக்ட் பெர்சன்: Kannan
Description
WE HAVE OPENING FOR SINGAPORE FOR ALL FRESH DEGREE HOLDERS...OF HOTELMANAGEMENT GRATUTATES....ON TRAINING EMPLOYMENT PASS...SALARY 1000 SGD+ FOOD+ OVERTIME...
PLS send ur cv to marankannan2605@gmail.com .....callme on 9080712280

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
3:104. நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுத்து நல் வழியை நோக்கி அழைக்கும் சமுதாயம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். அவர்களே வெற்றி பெற்றோர்.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்... அன்புடன் அதிரை ஏ.எம்.ஃபாரூக்

--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களை ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கி இருப்பான்.மாறாக தான் நாடியோரை அவன் வழிகேட்டில் விடுகிறான்.தான் நாடியோருக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான்.நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றி விசாரிக்கபடுவீர்கள்.
அல் குர்ஆன்.16:93
 

please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
http://www.tntjsw.net, http://payanullathagavalgal.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...