நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, April 1, 2012

Job opening for Production Operator at oman


 
 
 
 
 
Hello Sir,
 
Greeting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
We are - SOFOMATION - a human resource staffing agency providing highest standards of quality and professionalism. We pride ourselves on our efficient, professional and yet personal services both to our clients and applicants and our ability to supply the right staff complements the recruitment needs of our esteemed clients.
 
Location: -Oman
Position: Production Operator
Company : E & P Company
 
·         NON FAMILY STATUS
·         ROTATIONAL -42/21
·         4 YEARS CONTRACT RENEWABLE
 
If Interested please provide the details (as it is mandatory to sent our client) mentioned below and please send your updated resume in a word format for the further proceedings!!!
 
Total Years of Experience:-
Oil & gas experience:
Current Salary per Month in US $:-
Expected Salary per Month in US $:-
Notice Period:
Date of Birth:-
Nationality:-
Contact Details:-
Current Location:-
 
 
 
Thanks & Regards
Smita nathwani - Resource Executive                    

     
Tel. +91 22 39525810 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...