நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 7, 2012

Immediate Opening for Desktop Support Level 1For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 36396405      Personal Folder ID: 11316945

Dear anees,

We have Immediate opening with one of our Client for the Position -
Desktop Support Engineer ( Level 1 & 2 )

Requirements

Desktop Support Engineer

Job Details:

• Fault diagnosis and resolution of software and system errors on the desktop (escalating to 3rd line teams when necessary).
• Fault diagnosis of desktop hardware and co-ordination of repairs and replacements (escalating to Vendors for repair when necessary)
• Software installation and decommissioning of desktop hardware
• Coordination and support for offsite events and special requests
• Manage and implement desktop projects and products – support global and local desktop initiatives such as XP hot fix which may involve cross streams collaboration
• Support for Remote Branch Offices
• All work to be completed within strict Key Performance Index (KPI)
• Act as focal point for users and coordinate issues/requests through to resolution/completion
• Escalate issues in a timely manner that may impact the business/users.

The role also requires you to have a technical understanding of the technology and the business requirement such that those problems are resolved efficiently and in line with business need. Additionally, as a team, you are responsible to play an active role in maintaining and developing service quality

Interested Candidates can send there updated CV's.

Thanks & Regards

Sanjay Singh Rathour

# 63 ROBINSON ROAD, #06-06, AFRO ASIA BUILDING, SINGAPORE 068894

DID: (65) 6220-9649 Fax: (65) 6220-9642


This mail has been sent by one of the employers (Employer name: ALIENS GROUP) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...