நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, April 1, 2012

Executive Secretary (Urgent)


 

POSITION: Executive Secretary    (Urgent)
Required : Executive Secretary to Plant Director Boss / Plant Director Nationality : German
 


(Only Locally Available in KSA. Pakistani & Indian Nationals can apply)


Company Location : Turaif City - Near Jordan Border
Basic Salary around 3400 to 3600 SAR
Accommodation : Company Provided
 
Food : Company Provided
Conveyance : Company Provided
Facilities : Swimming Pool , Sport Complex , gym , Tennis court, Basket Ball Court , and all other facilities in Company Residence.

Job Descriptions :
 
Receive, direct and relay telephone messages and fax messages.
-Direct the general public to the appropriate staff member
-Maintain the general filing system and file all correspondence.
-Assist in the planning and preparation of meetings, conferences and conference telephone calls.
-Provide word-processing and secretarial support Type confidential documents on a word processing system- Receives and routes mail; composes routine correspondence- Maintains appointment schedules for Plant Director- Prepares daily, weekly & monthly reports.
Ability to type complex, technical and confidential information accurately and rapidly and to compose effective and accurate correspondence.
Ability to work independently on responsible and confidential assignments and secretarial tasks.
-Ability to establish and maintain effective working relationships with officials, employees, students, and associates.
-Ability to convey information effectively and discreetly.


Note: Please answer the following question for client & send your updates profile in Word Format (.Doc) to jobs@JobsWebPortal.com


Position + Job Code= 
Current Gross Salary in SAR =
Expected Gross Salary in SAR = 
Notice period to join= 
Current location = 
Iqama Status =


Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia
http://www.facebook.com/Jobswebportal

 

_

__,_._,___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...