நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, April 27, 2012

Treasury Officer - IMCO Engineering And Construction Company
 

Treasury Officer - IMCO Engineering And Construction Company

. Responsible for daily treasury operations, including cash management.
. Directs the deposits of cheques to bank accounts.
. Preparation and follow up on inter-company and intra-company account transfer.
. Monitor bank accounts and reconciles activity on a daily basis.
. Assist in reviewing the weekly payment report from accounts and compare it with the forecasted payments.
. Preparing and monitoring the refinance loan facility, promisory notes etc.
. Prepare management reports

Multi tasking ability
Time Management skills
Knowledge in Excel
Excellent written and verbal communication skills - Arabic and English

Send CV at: hr@imcokw.com

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...