நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 25, 2011

Refer Your Friends - Lead Dot Net Developer (ASP.Net, C#, SQL Server)
Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW


From: Ahamed Mansoor <amansoor2@csc.com>
----- Forwarded by Ahamed Mansoor/IND/CSC on 03/22/2011 02:32 PM -----
From: The Employee Referral Team
To: All CSC India employees
Date: 03/22/2011 09:10 AM
Subject: Refer Your Friends - Lead Dot Net Developer (ASP.Net, C#, SQL Server)JOB LOCATION:  Noida

AREAS:  Microsoft Technologies - ASP.NET, C#, SQL Server

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Total Relevant Experience:6-8 years

Educational Qualification: BE/BTech./MCA - Full Time Only (Must have 60% and above in academics)

Candidates possessing below mentioned skills & criteria would only be considered.

MUST Have:
  • Working and design experience on Window based application (Primary) and Web based application (Secondary). but candidate should be proficient in both technologies
  • Working and design experience on Web Services (primary ) and WCF service (secondary), knowledge of WPF is additional advantage
  • Architecture experience of atleast one project (if not full project ,atleast one module , or framework design exp of one project)
  • Database design and development experience is required. (sql server 2005/2008)
  • Visio, TFS, VSS experience is must .
  • C# 2.0/3.5, ASP.net 2.0/3.5, ASP.net MVC 2.0/3.0 (additional), Windows service (must).
  • Experience of using any MS application block  (Ent Lib/MEF/CAB).
  • Expert in MVC and MVP design pattern and how to implement it using .Net technologies.
  • Experience on any build tool and project estimations
ONLY SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR INTERVIEW(S). PLEASE UPLOAD THE PROFILES AGAINST THE LINK GIVEN BELOW.

PLEASE REFER ALL CVs TO:  link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en&alt=1
                                   Job Code No :  1000LG8
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job
                                   How to Refer through Global Source - On-line Guide>: Link

Referral Bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...