நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 24, 2011

Quality Consultant - Openings at German MNC Coimbatore

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 9508283

Dear ,

Dear All,
We have openings with our client German MNC based in Bangalore and Coimbatore.

Shortlisted candidates will have both technical and HR interview on Mar 26th Saturday in Bangalore.

Exp - Minimum 5 - 8 yrs Exp in Software Quality Applications.
Work Location: Coimbatore - TN
Mode: Permanent Employee.

Process consultant :
Min 5 years experience in Process Definition and Quality in Software Product Development
Brief Programming Experience is preferable
Usage of latest Configuration Management Tools and Process Modelling tools.
Advanced competency in MS-Office
Self-motivated, excellent communication and problem solving skills
Good Team player
Capable of Working with International & Geographically Distributed Teams

Company: CMM Level 5 Firm Based in Bangalore and Coimbatore and Head office in Germany.


Pls send the below details along with your updated profile :
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period Time :


Thanks & Regards

Girish H S
E R Consulting - Coimbatore - 641045
Ph : 0422 6552206
girish@erindia.com
------------------------------------
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: E R Consulting) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...