நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 25, 2011

Freshers Off Campus Recruitment Drive for Freshers @ Hexaware
From: Nazar Muhammed
Sent: Monday, March 07, 2011 5:06 PM
To: Chennai Employees
Subject: 2010 Freshers Off Campus Recruitment Drive
Importance: High

 

Dear All,

 

We are planning to recruit fresher passed out in year 2010 in the following  streams with a consistent academic performance of  60% or more, for joining in  Q1 and Q2 of 2011.

 

1.       MCA

2.        BE/BTech degree holders in the following branches.

CSE,IT,ECE,EEE,EIE/ICE

 

You may please ask candidates to send mails to the following email address as per the following format. Mails must be sent from the candidate's email ids.

 

Mail id to which mails must sent: freshers2010mar11@hexaware.com

 

Subject : Degree (Branch ): Avg marks in degree: Avg marks in Higher Secondary Course:  Avg marks in Secondary School course

 

Mail content to contain the following:

Candidate's name:

Date of birth :

Mobile phone no. :

Email id:

 

Venue details will be communicated to the shortlisted candidates directly.

 

Please note that these referrals will not be entitled for any Buddy Incentives.

 

 

Regards,

 

Nazar

Human Resources

Extn - 51732

 

 


Please do not print this email unless it is absolutely necessary.

 


Please do not print this email unless it is absolutely necessary.

This e-mail communication and any attachments to it are confidential and privileged to Hexaware and are strictly intended only for the personal and confidential use of the designated recipient(s) named above. If you are not the intended recipient of this message, you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and may be unlawful.

Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message along with all attachments thereto.

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.

 

 

 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...