நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 21, 2011

ESD Job Vacancy in Abu Dhabi-Oracle Projects Functional Consultant-
 

Asalamu Alaykum Wa Rahmatulahi Wa Barakatu,
 
Dear Brothers,
 
If your profile matches with below requirement then please send you cv in word format to hseefan@gmail.com , with the subject line as "Oracle Projects Functional Consultant". Excellent growth, pay package. Please don't send CV to me. Only to the mentioned id.

 Profile of an Oracle Projects functional consultant

1.        Experience in full scale implementation of Projects Costing module in a multi-org environment

2.        Deeper understanding of the auto accounting rules and mapping of GL codes to variety of project types and project classes and their impacts 

3.        Understanding of other Oracle E-Business Suite Applications and their integration with the Oracle Projects applications, like Inventory, AP, HR and other customized applications

4.        Ability to guide and train the users (Finance and non-Finance)in day to-day operations and month end closing process which involves running various concurrent requests, interfaces and trouble shooting the exceptions

5.        Able to help users to reconcile the Projects figures with corresponding GL balances

6.        Ability to co-ordinate with technical team to provide requirements to develop and/or enhance reports

7.        Ability to understand and support customized functionalities and workflows

8.        Technical knowledge & Understanding of Oracle tables will be an added qualification
 
Jazak Allah Khair
Wa-asalamu-alaykum

Our goal is to seek the pleasure of Allah (swt) through the struggle of Iqamat-ud-Deen (establishment of the Islamic system of life) as spelled out in the Qur'an and the Sunnah of Prophet Muhammad (pbuh).

Narrated Anas (r.a.):
Allah's Apostle (s.a.w.s.) said, "Whoever possesses the (following)three qualities will have the sweetness of faith (1): The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else; (2) Who loves a person and he loves him only for Allah's Sake; (3) who hates to revert to atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the Fire."
(Bukhari & Muslim)
__._,_.___
Recent Activity:
  "...Help you one another in righteousness and piety; but do not help one another in sin and transgression. And fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment" [Qur'an 5:2]
  .

  __,_._,___  No comments:

  Post a Comment

  மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

  CAREER JET JOB SEARCH

  Jobs by Careerjet
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...