நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 24, 2011

Staff Selection Commission

Assalaamu Alaikum,

STAFF SELECTION COMMISSION has released notification for the following examination

" COMBINED GRADUATE LEVEL (tier-1) EXAMINATION-2011". 
Date of exam - June 19th & 26th.  Those who qualify in this test, are required to appear for another exam (tier-2).

Successful candidates will be selected for the posts as mentioned below;

1. Inspectors of Income Tax, Central Excise, Preventive Officer, Examiner (custom houses).
2. Assistants (Central Government Departments)
3. Assistants in Central Ministries/Departments
4. Inspector of Posts & Telegraphs
5. Sub-Inspectors (CBI / ITBP / CRPF / SSB / BSF / CISF etc.)
6. Asst.Enforcement Officers (Directorate of Enforcement)
7. Divisional Accountants (CAG offices)
8. Statistical Investigators
9. Auditors/Jr.Accountants/Accountants (CAG offices)
10. Compilers (RGI)
11. UDCs (Central Govt. Offices)
12. Tax Assistants (CBDT / CBEC ETC.)

Age - 18 to 27 years depending on the post.
Qualifications - Any Degree 
For Statistical Investigators - Degree with any of these subjects Statistics/Mathematics/Economics/Commerce.

For complete details, please log on to - http://ssc.nic.in/SSC.html
You can also see Employment News of 19th March 2011.
Last date - 15 April 2011.

grab the opportunity and become Central Government Officers/Staff. all the best.

--
with regards,

Ibnu JeenathNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...