நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 5, 2011

Wanted PHP programmers for full-time job


 From: Joe Steeve <joe@primusanalytics.com>
 
Hello all,

"Primus Analytics" (http://www.primusanalytics.com/) is a knowledge
service provider in the areas of business and market research for the
pharmaceutical and biotechnology domain.

We need PHP programmers (experienced/freshers) with the following
skillset:

    1. Comfortable working on GNU/Linux
    2. Comfortable with Subversion, git
    3. Strong programming skills
    4. PHP, RDBMS (MySQL, PostgreSQL), HTML, Javascript, AJAX
    5. Web application development using PHP
    6. (preferable) Developing Drupal based applications
    7. (preferable) PHP frameworks like CakePHP
    8. (preferably) JavaScript frameworks (jQuery, Dojo, Scripaculous)
    9. Good communication skills
    10. Good team playing abilities

The job is based out of Chennai. Interested people, please send your
resume to joe [at] primusanalytics [dot] com in PDF/ODT format. Your
resume should mention:

    1. Contact details
    2. Educational background
    3. Relevant professional experience (if any)
    4. Current, Expected CTC

Regards,
Joe

--
Joe Steeve
Primus Analytics
http://www.primusanalytics.com/
 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...