நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 5, 2011

Material for GATE and Technical JobsDear Student,

                We are happy to inform you that Btechguru.com is launching Pro-One which is a material for those preparing for GATE, Technical Competitive Exams and also for those in search of Technical jobs for ECE Students.

      Pro-One on Btechguru.com provides you with:

        1.  Concept level/ topic level learning

        2.  Free Video Lectures

        3.  Self Explanatory Problems and Solutions

        4.  Discussion Forums, Workshops

        5.  Mock Tests

     To know more details about Pro-One, use the link:

http://www.btechguru.com/pro_one/index.php  

      

   If you have any queries please contact:

            Mr. Prashanth (91-9003106272)
            Ms. Kavea (91-9677117110)
            Mr. Prasad (91-9677023972)
Thank You,

Best Regards,
Btechguru Team,
BodhBridge ESPL,
Incubated in IIT Madras, Chennai.
Mail:info@btechguru.com
www.btechguru.com

         

          
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...