நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 5, 2011

Call letter for "Manager-Corporate Services" for BPO in Taramani, Chennai............ 
----- Forwarded Message -----
From: Almighty HRD Consultants <almightyhrd4@gmail.com>
 
Sent:
Wednesday, September 28, 2011 2:52 PM
Subject: Call letter for "Manager-Corporate Services" for BPO in Taramani, Chennai............
For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 22770978      Personal Folder ID: 10385168

Dear J.Mabu,

Dear Candidate,

Congratulations........!!

Our Client is a BPO is looking for "Manager-Corporate Services" in Taramani, Chennai. Salary upto 23,000 PM. If you interested revert your updated resume with your present & expected salary details to forward the same to the client and if you are shortlisted we will get back to you with interview schedule.

Key Accountabilities:

• Understanding the companies requirements, setting up processes and polices, implementing them and managing a team that is handling the following:
o Finance & Accounting
 Corporate Finance & Accounts - Parent & subsidiary
 Payroll
 Bank Relations - Regular & Loan Account
 Compliance & Taxation
 Budgeting & Analysis
 Gratuity Fund Administration
 ESOP Fund Administration (DC Foundation)
o Corporate Services
 Purchase Department
 Facilities Management
 Risk Management
 Travel Desk
 Insurance
 Secretarial & Legal Services (ROC and clients)
 Internal Audit
 Corporate Communications - Includes external/ media and nominations for awards. Internal Communication along with HR.
 Vendor Empanelment & Relations
 Subsidy Relationship Management
 Liaoning with Govt Departments as required
o Others
 Community Engagement
 Member of the Policy Committee
 Information Systems Management Certification (Committee Member)
 Social Audit Certification

• Formulate policies and processes for the above mentioned services offered
• Interact and maintain a relationship with external parties like vendors, bank, partners, company auditors.
• Should be able to apply and complete paperwork for various registrations for the company
• Suggest and find alternate solutions and automation to the existing methods of work
• Should be able to understand various legal agreements and advise the team, if required for any changes.Regards
V.Anusshka
CEO
Almighty HRD Consultants.,
Coimbatore-2
Cell-095855 32291, 96777 21522This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Almighty HRD Consultants) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com
Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...