நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, October 8, 2011

JOB IN AL MARAI CO ,RIYADH .K.S. A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment/" DON'T MISS IT" Advertisement Dated 01-October -2011


  On Wed, 10/5/11, Darul Marva <darulmarva@gmail.com>
 Dear All
 
Advertisement Dated 01-October  -2011
 
Walk In Interview 01-October -2011 to 08-October -2011
 
Client Interview Starts : 03Rd Week of October
 
Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in AL MARAI CO  ……. Riyadh , K.S.A.

 Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
Darulmarva charity Services
India
 JOB IN AL MARAI CO ,RIYADH .K.S. A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment/" DON'T MISS IT"
NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only
 
 
 
 
DAIRY & BAKERY DIV
 
 
 
POULTRY DIVISION
 
 
 
 
 
 
Advertisement Dated 01-October  -2011
 
 
 
 
Advertisement Dated 01-October  -2011
 
 
 
 
Thanks and  Regards
Darulmarva,Charity Service
----------* Serving the people *--------
"If anyone fulfils his brother's needs, Allah will fulfil his needs; if one relieves a Muslim of his troubles, Allah will relieve his troubles on the Day of Resurrection…" [Bukhari and Muslim].
 
 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...