நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, October 8, 2011

Opening as aTesting and Commissioning Engg. with MNC


---------- Forwarded message ----------
From: Ahamed Umar <ahamedumar.i@gmail.com>
 Experience required for the Job: 0.10 - 6 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 5.0 Lacs

Dear Candidate,

Dear Candidate,
We have an urgent opening with MNC.
Division / Department: - E&E / GBCS
Requisite Qualification:-Dip / Degree in Electrical / Mech Engg.
Salary : up to 5.5 LPA
Location:- Bangalore & Chennai
Function:- TESTING AND COMMISSIONING OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM FOR GREEN BUIDLING CERTIFICATION
Position Name:- Executive / Sr. Executive
Job Profile
KRA:-
* Testing and Commissioning of Electro-Mechanical Systems
* Understanding of Commssioning requirements for Green bldg. Certification
* Periodic Review of System status of the Ongoing Projects
* Completion of Project withing stipulated Time Frame
Job Description:-
* Knowledge of Electrical / HVAC / BMS / Energy Management systems
* Understanding of Design,
* Control strategies,
* Installation / Start Up
* Operations and Maintenance
* Experience in controls for ELECT / HVAC systems, familiarity with direct digital control
* Practical field construction background
* Ability to organize many specific activities into a coherent Commissioning plan.
* Communications skills, both written and verbal
* Proficiency in documentation
* Experience working with multi-disciplinary teams
* Familiarity with testing and balancing
* Familiarity with Measurement & Verification Protocols preferable

Interested Candidate can send updated resume at pooja.rani@nhindia.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...