நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 23, 2011

Sr.QMM(Qty Managers) Openings at German MNC Coimbatore - May 28th/Chennai---------- Forwarded message ----------
From: E R Consulting <girish@erindia.com>


Hi, I am Girish from ER Consulting Coimbatore.
We have a requirement with German MNC based in Coimbatore for Oracle Professionals.

Shortlisted candidates will have personnel face to face technical and HR interview
on May 28th in Chennai.

Exp 5 - 11 yrs.
Qualification: Engineering/Master/Mca/Msc
Work location: COIMBATORE

Post graduation in Quality related topics desirable
Software SW Development Experience desirable preferably in Embedded systems
Additional Skills Process Definition and Quality Assurance (Process Deployment) experience as per ISO9001:2008 and
CMMI V1.2 models in SW Projects. Experience in Statistical Analysis, Process Performance Models.
Good communication and influencing skills.
Key Expectations · Ensure Quality of deliverables in projects / across dept.
· Facilitate process implementation in projects and handle queries from practitioners
· Review and submit artifacts for process Data Base
· Evaluate the waivers or Alternate Practices, Learning audits, CARs
· Moderate CARs/8Ds
· Manage QA activities in the projects /department with stakeholders
· Defect prevention activities
· Effective reporting to Sr. Mgmt for efficient decision making
If you are interested kindly send your updated profile in .doc format .

Pls send the below details along with your profile :

Current salary : Rs. Per annum (CTC)
Expected salary : Rs. Per annum (CTC)
Time required for joining, if selected & Offered :

About The Company :
A Top Global CMM Level 5 MNC based in Germany ,Bangalore and Coimbatore,
The CMMI Level 5 provide solutions for businesses in primarily three areas:
Engineering Services
IT services
Business services


Thanks & Regards

Girish H S
E R Consulting - Coimbatore - 641045
Ph : 0422 6552206
email: girish@erindia.com
------------------------------------

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as E R Consulting (girish@erindia.com, 885, 7th Block, 2nd Phase, 2nd C Cross, BSK 3rd, Stage, BANGALORE, Karnataka - 560085) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Choosing a Career Criminology Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...