நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, May 22, 2011

dream Career @ MAC Management Consultants---------- Forwarded message ----------
From: Mac Management Consultants <support@machrd.com>Dear Candidates,
Greetings from MAC Management Consultants.
MAC Management Consultants offers you the keys to your future!!!
MAC is headquartered in Coimbatore, and offers HR services to customers across the country. We have an extensive network of HR services across India. We have more than 100 clients in India with different Industries.
Name of the industries listed below
ENGINEERING:
• Manufacturing
• Construction
• Oil & Gas
BFSI:
• Banking
• Finance
• Securities
• Insurance
CR & F:
• Consumer Retail
• FMCG
ITES:
• BPO
• KPO
IT:
• Web Development
• Software Development
CTC not a constrain for Good candidate
Job Location: Coimbatore, Chennai, Bangalore
For your dream career upload your resume to www.machrd.com , www.macmanagementconsultants.com
Interested, come for a direct discussion to our office @ RS Puram Coimbatore any time between 10.00AM to 6.00PM


Thank you so much & please do refer your friends.

Regards,
Human Resource Department,
MAC Management consultants,
No.100,BAV Kala Mansion,
Canara Bank 2nd Floor
DB Road, RS Puram,
Coimbatore.
Ph;-0422-4220104, 0422-4640100 (Extn-101/102)
Mobile:- 7708480049 , 9600900605
Email:- support@machrd.com
Website:- www.machrd.com , www.macmanagementconsultants.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Mac Management Consultants (machr.cbe@gmail.com, 258, KRS Building, D B Road, RS Puram, COIMBATORE, Tamilnadu - 641002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Finance Jobs Accountant Careers


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...