நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, May 24, 2011

IT IS A GOLDEN OPPORTUNITY FOR YOU / ATTN :PARENTS AND STUDENTS / கல்வி வழிகாட்டு முகாம்,

Dear brothers and Sisters

 

Assalamu alaikum(warh...!)

 

Kindly read this mail and please don't forget to circulate this mail to everyone.

 

Thanks , Ashraf

 

 

DEAR PARENTS AND STUDENTS,

 

IT IS A  GOLDEN OPPORTUNITY FOR YOU, DON'T MISS IT

 

Our KALIMA EDUCATIONAL TRUST is going to conduct the EDUCATIONAL COUNSELING PROGRAM (2011)

Date  and  Time

28-05-2011(Saturday) at 3.00 pm

Programme  location :

 

I.S.E.D MATRICULATION HIGHER SECONDARY SCHOOL

(NEAR ABDUL KADIR HOSPITAL , KOTTAR),

NAGERCOVIL

KANYAKUMARI DISTRICT, TAMILNADU

 

It is a valuable program,very essential for the students to decide about their higher education. Parents kindly attend with your children and get a good guidance regarding your children's future. Separate seating are arranged for boys and girls. KALIMA also provide a free VALUABLE  EDUCATIONAL COUNSELING GUIDE for students who attend the program.

 The chief orators of the program are as follows,

 

 

Chief Orators regarding this Educational Counseling Program

 

·       Sollin  Selvar. M. ABDUR  RAHMAN

      (Member of the Parliment, Vellore District)

·       Kavimamani .  ABDUL KADIR

      (Raj TV Agada Vigadam Pugal)

·       Thiru.VEERAPANDIAN

       (Sun TV ,Political Critic)

·       Professor. AABDHEEN M.A.,M.Sc.,M.Phill.,B.Ed

       (Professor ,Zahir Hussain College, illyankudi )

·        DR. MOHAMMED YOOSUF  

       (Professor King Khalid University Hospital, K.S.A)

·        Engineer. SYED MOHAMMED  

       (Ex Kalima  Presedent )

 

 

 

 

 

கல்வி வழிகாட்டு முகாம்,

 

 

 

 

 

 

Best regards,

 

KALIMA Educational Trust

 

Email : kalimaeducationaltrust@yahoo.com

 

Engineer .Syed Mohammed  ,Nagercoil, Tamilnadu, India.

Ex President- KALIMA

Cell # 99 52 570139 / 944 359 1053

E mail : hshmsyed@yahoo.com

 

Dr. Mohammed Yoosuf  ,Riyadh, K.S.A

President KALIMA

Cell # +966(0500947947)  

E mail : yoosufmd@yahoo.com 

 

Engr. Shahul Hameed, Riyadh , KSA,

Secretary  KALIMA

Cell # +966 (0504450473)

Email : ashahul@yahoo.com

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...