நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 10, 2011

urgent opening for Linux systems administrator for CMM level 5 company

From: Best Brain Technologies Resources Pvt Ltd <tl@bestbraintech.net>
Subject: urgent opening for Linux systems administrator for CMM level 5 company

Date: Monday, March 7, 2011, 7:15 PM

Hi,

Greetings from Best Brain technologies & Resources Pvt. Ltd (www.bestbraintech.net)

Best Brain is a HR Outsourcing & Services Firm operating out of Bangalore, Chennai and Pune, providing executive-search, selection & staffing services to a broad base of clients and resources.

KINDLY DON’T WALKIN, PLEASE SEND SOFT COPY OF THE CV.

Job opening: CMM Level 5 compnay

Position Title: Linux systems engineer

Job Location : Chennai (INTERVIEWS ON 12 March)

Experience 2-4 yrs

Responsibilities:

Primary Skill
Good knowledge in Remote Monitoring / Administering Linux Servers
Hands-on in Linux Servers (Redhat),
Sound knowledge in DNS, Apache, Sendmail, NFS and DHCP Services.
Good analytical and logical skills. Good communication.

Secondary Skill
Scripting, Good knowledge on networking and understanding of data center architecture
Working knowledge in Oracle.
Administering Windows servers

WILLING TO WORK IN USA SHIFTS

If interested please mail you CV to tl@bestbraintech.net and also mention the following details for efficient processing:

Current CTC
Expected CTC(if negotiable, upto what extent)
Notice period (if negotiable, upto what extent)

If you have any friends or references who will be interested please forward them this mail.

Thanks and Regards,
Mr. Abhijit Nerurkar
Best Brain Technologies & Resources Pvt. Ltd.
tl@bestbraintech.net

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Best Brain Technologies Resources Pvt Ltd (careers@bestbraintech.net, J-4 301, Empire Estate Mumbai-Pune road Chinchwad, PUNE, Maharashtra - 410401) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Job Interviews


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...