நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 7, 2011

From Willie.J.Davis (Urgent Information.)

ATTN:

I'm Mr.Willie.J.Davis of bill and Exchange at the foreign ACCOUNT
Department, CITIZEN BANK INTERNATIONAL ENGLAND. In my Department we
discovered an abandoned sum of$23.8 Million (US) dollars sterling in an
account that belongs to one of our foreign late customer.which died
Along with the family in The Concorde Crash that crash in France on
the 25th July 2000.

Since we got the information about their death, we have been expecting
he/her next of kin to come over and claim this fund, because we cannot
release it unless some one applies for it as next of kin or relation
to the deceased as indicated in our bank guide lines and laws.Fortunately
nobody show up for the claim.

It is therefore upon this discovery that I now decided to make this
business proposal to you and release the fund to you as the next of
kin or cousin to the deceased for safety and subsequent disbursement
since nobody is coming for it and we don"t want this fund to go into
the bank treasury as unclaimed bill.

The finance institute law and guidelines here stipulates that if such
fund remained unclaimed after seven years, the fund will be
transferred into the bank treasury as unclaimed Fund.The request of
foreigner as next of kin in this business is occasioned by the fact
that the customer was a foreigner and a British cannot stand as next
Of kin to a foreigner.

Effective communication and location where the fund will be
transfer.Upon receipt of your reply, I will send to you by Fax or
email the text of the application.
I will not fail to bring to your notice that this transaction is
hitch-free and you should not Entertain any atom of fear, as all
required arrangements have been made for the transfer. Contact me
immediately as soon as you received this mail, trusting to hear from
you immediately .

meanwhile, the ratio is negotiable.
Mr.Willie.J.Davis

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...