நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 10, 2011

M.Sc chemistry / B.Pharm: 3-5 years : pharmaceutical company : quality control department

Dear All,

Assalamu alikum

We are having a opening in a pharmaceutical company in Saudi Arabia in quality control department.

Minimum experience: 3-5 years

Education : M.Sc chemistry / B.Pharm

Visa is ready and candidates should have minimum of 3 - 5 years of experience in quality control, with good knowledge.  

Please send all the resume to the following id shamchem17@gmail.com

Pls send your resume on or before: 12.03.2011

It is an employee referral

Please send your resume urgently

Sincere Regards
Shameem


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...