நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 10, 2011

Employee Referral - visteon
Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW


thaminmun ansari
<thaminstrument@yahoo.co.in>


From: 
Subject: Employee Referral - VSO
I

 

Dear All,

 

At HR, we would like to share with you ALL JOB OPENINGS at VTSC on a weekly basis – EVERY FRIDAY, so that you could help the Company in identifying the right resource as well as help those friends / relatives who might be interested.

 

We have the following openings in VSO.

Get your friends & relatives to work with you at Visteon.

 

The summary of opened positions: (For detailed job description, please find attached the JD's)

 

IMPORTANT:

 

Kindly forward your resume to schand10@visteon.com and mark Cc to rmanikan@visteon.com vsresume@visteon.com with subject as application name.

 

Applications

Open Positions

Designation

Exp. Level

Education Qualification

Skill Set

Open GL

3

Senior Embedded Software Engineer or Senior Software Design Engineer

4 to 6yrs

Engineering - Computer Science / Electronics

Embedded Software Development with focus on Graphics, 2D, 2.5D and 3D graphics rendering

HMI

3

Senior Embedded Software Engineer or Senior Software Design Engineer

4 to 6yrs

Engineering - Computer Science / Electronics

If with Embedded background Experienced in Micro processors and micro controllers, 8bit 16bit and 32bit ,Comfortable in assembly or enough to debug issues, Working experience on any HW graphic accelerator, Experience in automotive domain, C language, Usage of tools like Altia or any such graphic tool.

Services Engineer

2

Senior Embedded Software Engineer

4 to 6yrs

Engineering - Electronics

Embedded Software Development, RTOS like ITRON, OSEK, QNX, Device drivers development for 32 bit Micros,Good coding skill in C ,IIC, SPI, USB, UART drivers development experience.

Embedded

8

Senior Embedded Software Engineer

4 to 6yrs

Engineering - Electronics

Embedded C experience & device driver development Good in communication and analytical skills Exposure on software development process (CMM/CMMi) Good knowledge on development tools – compiler, debugger, CAN etc Vehicle automation experience preferable

Total

16

 

 

 

 

 

 

Regards

Human Resources
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...