நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 13, 2011

Electrical & Instrumentation JobsEmployment Overview
CAE is a place where employees are free to explore and are encouraged to voice new ideas. We offer excellent career opportunities at various levels to professionals in diverse industries.
We are continuously looking for talented and motivated individuals. We recruit professionals who share our commitment to excellence and demonstrate high standards of personal and business integrity. Commitment to the team, reliability, problem solving skills and resourcefulness are just few of the core competencies we seek. Equally important are the traits of leadership and the ability to set and meet challenging goals.
Want to be a part of a fast-growing company with long-term career opportunities? We invite you to join us.
Current Openings
  • Deputy Estimation Manager
  • Estimation Engineers (Electrical)
  • Estimation Engineers (Instrumentation)
  • Telecom & IT Project Engineer
  • Field Engineer (Instrumentation)
  • Electrical Design Engineers
  • Instrumentation Design Engineers
  • Supply chain Manager
  • Project Engineers (Electrical)
If you would like to join us please send your CV with your contact details to our HR Department.
Shafeeq Aslam – HR Supervisor
Tel: +971 2 6767965
Fax: +971 2 6767956
Post: P.O. Box 3687, Abu Dhabi, U.A.E.
Email: n.shafeeq@caeme.com , jobs@caeme.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...