நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, January 11, 2011

BE Instrumentation with three years experience preferably in oil & gas

German MNC "WIKA" requires 
 
 
WIKA is world market leader in pressure and temperature measurement with
an annual turnover of approximately 515 million Euros. On the basis of
our high-quality measuring components, we develop comprehensive
solutions together with our customers and integrate them into their
production processes.
  
 
Sales Engineer:-
 
BE Instrumentation with three years experience preferably in oil & gas
sector in Eastern region.
 
 
 
Apply with CV & recent photo at
 
E-mail:
amar@wika.ae
 
 
 
for more information please log on to
www.wika.ae
 
 
 
 
 
Thanks and Regards,
 
B. ASHRAF KHAN
 
hp -Service Center
 
Nahil Computer Co.
 
Riyadh, K.S.A
 
Tel: +966(1) 4645373 ,Ext : 380,Fax: +966(1) 4645365
 
E-mail:
ashraf@nahil.com.sa <mailto:ashraf@nahil.com.sa>
 
 
 
Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but
(temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...