நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 22, 2012

'Manpower Recruitment'
Kindly find the below 'Manpower Recruitment' in Kuwait.

Companies Listing within the Category 'Manpower Recruitment'
 
Al Mane International Gen. Trading Est.
Tel: 22452471/61 - Fax: 22415373
Alliance Management Consultants W.L.L.
Tel: 22431907 - Fax: 22431908
AMAR Careers
Tel: 22463506 - Fax: 22463507 - Email: http://www.amarcareers.com/
Asmacs Gen Trading & Contracting Est
Tel: 24711878 - Fax: 24711975
Career Hunters
Tel: 22622757/22652575 - Fax: 22652575
Email : jobs@career-hunters.com - Website: http://www.career-hunters.com/
Gulf Employment Co. KCSC
Tel: 1888432 - Fax: 22467204
Heston
Tel: 1808182 - Fax: 22403900
Website: http://www.heston.net/ - Email: kuwait@heston.net
Manage Max Consulting Group
Tel: 22451070 - Fax: 22443539
Moqaddass Int'l Gen Trad & Cont Group
Tel: 24818991 - Fax: 24818994 - Email: moqaddass@hotmail.com
Orient Consulting Center
Tel: 22402628 - Fax: 22402630
Prosearch Recruitment Consultants
Tel: 22668668 - Fax: 22669869   
Website: http://www.prosearch.net/ - Email: shraddha@prosearch.net
Sos Recruitment Consultants
Tel: 22243900 - Fax: 22243901
Universal Supporters Office
Tel: 22491957 - Fax: 22491958 - Email: info@usoworldwide.com

.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...