நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 22, 2012

Vacant Positions for Abu Dhabi & Oman


Mohamed Uwaise.


-
Subject: Vacant Positions for Abu Dhabi & Oman
 

       VACANT POSITIONS AT UROOJTECK F.Z.C.             
 
 

 
Chief Officer (1 - 15 Yrs.)
 
 
UroojTeck F.Z.C. (Abu Dhabi , )
 
 
Chief Officer
 
 
Key Skills :-Heavy Lifting Ship HLS 2000
 
 
Industry :-Oil/Gas EPC
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-16 
 
 
 
 
 
 
 
Master Mariner (2 - 15 Yrs.)
 
 
UroojTeck F.Z.C. ( Abu Dhabi , )
 
 
Master Mariner
 
 
Key Skills :-Anchor Handling Tug
 
 
Industry :-Oil/Gas EPC
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-16 
 
 
 
 
 
 
 
2Nd Officer (1 - 15 Yrs.)
 
 
UroojTeck F.Z.C. (ABU DHABI , )
 
 
2nd Officer, Heavy Lifting ship HLS 2000
 
 
Key Skills :-2nd Officer, Heavy Lifting ship HLS 2000
 
 
Industry :-Oil/Gas Engineering Consulting
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UroojTeck F.Z.C. ( Abu Dhabi , )
 
 
Derrick Crane Operator
 
 
Key Skills :-Equipment Operators, Inspectors, Installation ,
 
 
Industry :-Oil/Gas Engineering Consulting
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-16 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Operator (2 - 8 Yrs.)
 
 
UroojTeck F.Z.C. (ABU DHABI , )
 
 
Radio Operator
 
 
Key Skills :-Radio Operator
 
 
Industry :-Oil/Gas Engineering Consulting
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UroojTeck F.Z.C. (ABU DHABI , )
 
 
SACS, Offshore, Design, Engineering
 
 
Key Skills :-SACS, Offshore, Design, Engineering
 
 
Industry :-Oil/Gas Engineering Consulting
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UroojTeck F.Z.C. ( Abu Dhabi , )
 
 
SACS, Offshore, Design, Engineering
 
 
Key Skills :-SACS, Offshore, Design, Engineering
 
 
Industry :-Oil/Gas Engineering Consulting
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UroojTeck F.Z.C. ( Muscat , )
 
 
Procurement Engineer
 
 
Key Skills :-Technical Assesment BoQ Negotiation
 
 
Industry :-Oil/Gas EPC
 
 
Salary :- Confidential | Posted On :-2012-11-15 
 
 
 
 
 
 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...