நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 22, 2012

PT Prosys Bangun Persada Urgently Needed for PMC Project_Pondok Makmur Bekasi_Please don`t reply to this email addressREGARDS,
Mohamed Uwaise...... URGENTLY REQUIRED .....
PT. PROSYS BANGUN PERSADA, a leading Engineering and Project Management Consultant in EPC of Oil & Gas, Energy, Chemical, Industry and Infrastructure, Finance & Banking, Telecommunication, and Properties is currently searching for highly qualified candidates for the following positions:

Mechanical Engineer
Requirements:
 • At least undergraduate in Mechanical Engineering (S1) with experience of 10 (ten) years in Oil and Gas Projects as Mechanical Engineer in EPC projects.
 •  Having Experience in design (FEED), construction, installation, and commissioning in EPC Oil and Gas Projects.
 • He/She must be intimately familiar with the provisions of the codes, standards and recommended practices as issued by the following organizations: API, ANSI, ASTM, NEMA, AWS, AGA, NFPA and TEMA.
 • The candidates are familiar and expert in using the softwares supporting the work, among others: Microsoft Office, Caesar, PV Elite, PDMS, Ms. Project, Risk Management software, etc.
 • Can join immediately, less than 1 week.
 • Can interview with owner in less than 1 week.
 • Contract position in 21 month.
 
Piping Engineer
Requirements:
 • At least undergraduate in Mechanical Engineering (S1) with experience of 10 (ten) years in Oil and Gas Projects as Piping Engineer in EPC projects.
 •  Having Experience in design (FEED), construction, installation, and commissioning in EPC Oil and Gas Projects.
 • The candidates are familiar and expert in using the softwares supporting the work, among others: Microsoft Office, Caesar, PV Elite, PDMS, Ms. Project, etc.
 • He/She must be intimately familiar with the provisions of the codes, standards and recommended practices as issued by the following organizations: API, ANSI, ASTM, NEMA, AWS, AGA, NFPA and TEMA.
 • Can join immediately, less than 1 week.
 • Can interview with owner in less than 1 week.
 •  Contract position in 21 month.
 
Process Engineer
Requirements:
 • At least undergraduate in Chemical Engineering (S1) with experience of 10 (ten) years in Oil and Gas Projects as Process Engineer in EPC projects.
 • Having Experience in design (FEED), construction, installation, and commissioning in EPC Oil and Gas Projects.
 • Engage in Bidding to Basic Design work (Process Philosophy, PFD, P&ID, Vessels Sizing, Pump Sizing, Line Sizing, Equipment List, Line List ).
 • Well know/have experience in HAZID and HAZOP.
 • He/She must be intimately familiar with the provisions of the codes, standards and recommended practices as issued by the following organizations: API, ANSI, ASTM, NEMA, AWS, AGA, NFPA and TEMA.
 • The candidates are familiar and expert in using the softwares supporting the work, among others: Microsoft Office, HYSIS, Ms. Project, etc.
 •  Can join immediately, less than 1 week.
 •  Can interview with owner in less than 1 week.
 •   Contract position in 21 month.
 
 
Instrument Engineer
Requirements:
 • At least undergraduate in Instrument&Control/Physics/Electrical Engineering (S1) with experience of 10 (ten) years in Oil and Gas Projects as Instrument Engineer in EPC projects.
 • Having Experience in design (FEED), construction, installation, and commissioning in EPC Oil and Gas Projects.
 • The candidates are familiar and expert in using the softwares supporting the work, among others: Microsoft Office, Ms. Project, Instrumentation Software etc.
 •  Can prepare & develop schema flow control in P & ID, PFD, analyses / study and perform sizing calculation sheet for primary elements (orifice plate, annubar, pitot tube, rota meter & rupture disks) and final control elements (pressure safety / relief valves & control valves) by software (InstrucalC, FirstVue & Intools) and perform / attend on the pre-commissioning & commissioning plants.
 • He/She must be intimately familiar with the provisions of the codes, standards and recommended practices as issued by the following organizations: API, ANSI, ASTM, NEMA, AWS, AGA, NFPA and TEMA.
 •  Can join immediately, less than 1 week.
 • Can interview with owner in less than 1 week.
 •  Contract position in 21 month.
 
Project  Controller
Requirements:
 • Bachelor's Degree in Civil/Electrical/Physics/Industrial Engineering with experience of 10 (ten) years in controlling Oil and Gas major Project as a Project Control.
 • Have intermediate to expert skills with Primavera P.6/ MS Project and MS office software;
 •  Comprehensive  knowledge of  project  management procedures  and systems;
 • Have effective, strong awareness, and sensitive analysis to identify potential areas of slippage and to take any corrective actions;
 • Have demonstrated ability to plan and manage the Project as well as to work as an integral part of a large project team;
 • Have strong management and inter-personal skills such as to develop good relations with Company's staff at all levels as well as others involved with the Project.
 • Can join immediately, less than 1 week.
 •  Can interview with owner in less than 1 week.
 • Contract position in 21 month.
 
If you include a candidate who meets these requirements, Please send your CV (including photograph, current salary, expected salary, copies of supporting documents (bio-data, diploma scan / copy of diploma, ID card / driving license, reference work, scan the certificate of expertise / SKA, scan Certificates other supporters) and the file does NOT MORE 1 MB) in MS Word format and in a folder and put the position as email subject as soon as possible to:
 Best Regards,
Fitriardi Afiatmoko
Recruitment Coordinator for Oil and Gas, Energy, Chemical, Industry, and Infrastucture
PT Prosys Bangun Persada
08158189984
(021) 53 666 666


__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...