நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 22, 2012

Employee Referral Drive - TCH [VMware/Storage/Network]LAST DATE FOR THIS CAMPAIGN IS Nov 30, 2012.  PROFILES RECEIVED ON OR BEFORE THIS DATE ONLY WILL BE CONSIDERED FOR
REFERRAL PAY OUT ON SELECTION.


AREAS: TCH (Trusted  Cloud and  Hosting Services)                                                Here is an opportunity to refer your friends!
[VMware/Storage/Network ] - L3 Support

WORK LOCATION:   Hyderabad/Chennai/Bangalore/Noida                                   Refer the CVs asap!!
                                       
EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:


Relevant Exp.: 7 -12 years

Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ MCA/ Diploma/B.Sc.

Excellent troubleshooting and Communication skills  are mandatory.

Willingness to work in shifts including Night Shifts.

Requirement 1 : Sr Vmware/Windows Specialist  - L3 Support  (Job Code No : 1200JAE)
 • Desired Profile  Deep technical understanding of multi-forest AD implementations and the use of group policy in the enterprise.
 • Experience with blade servers (cisco UCS, HP)  and also having knowledge in Linux environment will be added advantage.
 • Experience in basic network troubleshooting.
 • Ability to write technical and operational management documentation.
 • Experience in SAN attached clusters, including HP Left hand SAN required.
 • Ability to automate tasks through scripting.
 • Deep understanding of VMware Vsphere/Vcenter 4/5 Enterprise implementations.
 • Bachelor's Degree with Min. of 5 years work experience in a large environment (100+ Servers) at a senior level.
 • Ability to meet deadlines while paying attention to details.
 • Team spirited attitude.
 • Strong problem solving / troubleshooting skills.
 • Self-starter.
 • Experience with VCenter, SQL Server, Cisco  UCS manager and HP ProLiant Series Servers, vblock is a plus
 • Certifications: MCITP/MCSE and VMware Certification is a plus.
 • Should be open to work in 24/7 shift system


Requirement 2 : Storage Admin  - L3 Support (Job Code No :1200KYC)
 • Senior Storage Engineer with Primary skill on EMC VMAX and VNX.
 • Should have extensive storage knowledge for troubleshooting major storage performance issues.
 • Must have strong technology background to understand problems and recommend alternate solutions.
 • Creation and management of required change approval documentation and approvals.
 • Must be able to co-ordinate, plan, manage and execute Changes on the infrastructure like Code upgrade and installation.
 • Should be well-versed in using tools like SMC, SPA, SYMCLI, Cisco CLI, Fabric manager, Ionix ControlCenter, Performance manager, StorageScope, Unisphere/CLI.
 • Understanding technologies like NPIV, FCoE, Converged Infrastructure, Cisco UCS, VCE Vblocks, Cloud Computing, IaaS is also required.

Requirement 3 : Network Admin - L3 Support  (Job Code No :1200LF8)
 • Switching:- Good concepts on LAN (L2) ,OSI layer , STP tree PVST, RSTP MSTP, Ether-channel & port channel ,VTP , VLAN and trunking ,QOS
 • Nexus series: - vPC , VDC and FCOE, OTP, Fiber path, concept of unifier fabric , Vnic and CNA , Hardware and software knowledge supervisor eng. Implemented / troubleshooting / Failover / fine tuning L2 switch environment.
 • Devices: 4900, 6500, Nexusk 7k, 5k, 2k, 1000v
 • Routing:-Good concept on Routing (L3), Strong knowledge of IP addressing and subletting. , Inter-VLAN and Static routing, Floating route and IGP routing protocol (RIP, EIGRP and OSPF) Load balancing and Load sharing technical, HSRP VRRP and GLBP. Implemented / troubleshooting / Failover / fine tuning L3 switch environment.
 • Router & switch management – debugging and enabling logging, user creating, ACL, NAT, NTP, AAA and basic router security.
 • Basic Knowledge Security:- Fundamental knowledge of firewall zoning , traffic flow , default firewall setting, ability to locating Firewalls and checking desired rule, Basic knowledge of well-know ports , IPSEC.
 • Devices : ASA, checkpoint, VSG
 • Knowledge on Load Balance:- Local Traffic Manager / Global Traffic Manager, Cluster management , resource Pool , different load balancing options & features to include OneConnect, Persistence, SSL offload functions, HTTP profiles, etc, traffic motoring, Backup, Licensing. Application layer protocols TCP/IP including HTTP, SSH, SSL, and DNS.
 • Device: ACE, F5, Stringray
 • Basic Knowledge of Backup solutions –Basie Knowledge Storage:- Interworking in a virtualized environment with NAS and SAN, VSAN , LURN and Storage array , NetApp or Hitachi and Disaster Recovery scenarios

PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job
                                   How to Refer through Global Source - On-line Guide>: Link
Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India AddendumNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...