நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 22, 2012

Client Interview on 1st Dec 2012 in Mumbai KUSCA MANPOWER REQUIREMENTS

Subject: Client Interview on 1st Dec 2012 in Mumbai KUSCA MANPOWER REQUIREMENTS

 

Dear Concern,
Client Interview on 1st Dec 2012 in Mumbai


10/11/2012

JOB-TRADE
STATUS
Nationality
RQRMNT
 HOURLY WAGES
AGE LIMIT
 
A
B
C
 
CIVIL PROJECT CONTROL ENGINEER
STAFF
INDIA
6
$1.800 UPWARDS
20
 
CIVIL SCHEDULE ENGINEER
STAFF
INDIA
1
$1,800 UPWARDS
20
 
CIVIL Q/S
STAFF
INDIA
1
$2,000 UPWARDS
20
 
DESIGN
 
 
 
 
 
 
CIVIL DESIGN(Habor) ENGINEER
STAFF
INDIA
2
$2,200 UPWARDS
20
 
CIVIL DESIGN(Soil) ENGINEER
STAFF
INDIA
1
$2,200 UPWARDS
20
 
CIVIL DESIGN(Structure) ENGINEER
STAFF
INDIA
1
$2,200 UPWARDS
20
 
CIVIL
 
 
 
 
 
 
CIVIL FIELD ENGINEER
STAFF
INDIA
5
$1,850 UPWARDS
20
 
CIVIL MARINE ENGINEER
STAFF
INDIA
2
$2,200 UPWARDS
20
 
SURVEY ENGINEER
STAFF
INDIA
4
$1,750 UPWARDS
20
 
QA/QC
 
 
 
 
 
 
QA/QC(CIVIL) ENGINEER
STAFF
INDIA
2
$1,950 UPWARDS
20
 
HSE
 
 
 
 
 
 
HSE ENGINEER
STAFF
INDIA
6
$1,850 UPWARDS
20
 
M&E
 
 
 
 
 
 
ELECT PROJECT CONTROL ENGINEER
STAFF
INDIA
2
$1,800 UPWARDS
20
 
ELECTRICAL DESIGN ENGINEER
STAFF
INDIA
1
$1,800 UPWARDS
20
 
ADMIN ASSISTANT
 
 
 
 
 
 
MATERIAL STAFF(CUSTOMS CLEARANCE)
STAFF
INDIA
1
$1,500 UPWARDS
20
 
BUSINESS STAFF
STAFF
INDIA
1
$1,400 UPWARDS
20
 
ACCOUNTING STAFF
STAFF
INDIA
1
$1,400 UPWARDS
20
 
GENERAL AFFAIRS STAFF
STAFF
INDIA
1
$1,400 UPWARDS
20
 
MATERIAL STAFF
STAFF
INDIA
1
$1,400 UPWARDS
20
 
LABOR AFFAIRS STAFF
STAFF
INDIA
1
$1,400 UPWARDS
20
 
WORKSHOP
 
 
 
 
 
 
WORKSHOP SUPERVISOR
STAFF
INDIA
1
FROM $1,000 UPWARDS
20
 
WORKSHOP ELECTRICIAN SUPERVISOR
STAFF
INDIA
1
FROM $1,000 UPWARDS
20
 
CIVIL LAB ENGINEER
STAFF
INDIA
1
FROM $1,200 UPWARDS
20
 
SUBTOTAL
 
 
43
 
 
 
 
 
2. WORKERS
 
 
 
 
 
 
 
 
C/LABOUR
Worker
INDIA
75
0.72
0.70
0.66
45
 
ARC WELDER
Worker
INDIA
16
1.99
1.88
1.77
45
 
REBAR
Worker
INDIA
7
1.04
1.00
0.95
45
 
SCAFFOLDER
Worker
INDIA
6
1.04
1.00
0.95
45
 
CONCRETE WORKER
Worker
INDIA
12
1.04
1.00
0.95
45
 
LAB. HELPER
Worker
INDIA
12
0.80
0.75
0.72
45
 
ELECTRICIAN
Worker
INDIA
3
1.20
1.10
1.00
45
 
MECHNIC
Worker
INDIA
4
 
 
 
45
 
SURVEYOR HELPER.
Worker
INDIA
10
0.80
0.75
0.72
45
 
BATCH PLANT HELPER
Worker
INDIA
9
0.80
0.75
0.72
45
 
CAPTAIN
Worker
INDIA
4
$1,100 UPWARDS
45
 
CHIEF ENGINE
Worker
INDIA
6
$1,050 UPWARDS
45
 
DECK HAND
Worker
INDIA
31
550.00
500.00
450.00
45
 
Oiler
Worker
INDIA
3
550.00
500.00
450.00
45
 
DIVER
Worker
INDIA
3
1.47
1.34
1.20
45
 
RIGGER
Worker
INDIA
7
2.20
2.00
1.80
45
 
FOREMAN
Worker
INDIA
2
2.80
2.50
2.30
45
 
SUBTOTAL
 
 
210
 
 
 
 
 
3. WORKSHOP WORKERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 ON SHORE
 
 
 
 
 
 
H/E ENGINE
Worker
INDIA
6
1.77
1.55
1.38
45
 
H/E U/CHASSIS
Worker
INDIA
12
1.77
1.55
1.38
45
 
H/E ELECTRICIAN
Worker
INDIA
3
1.80
1.70
1.60
45
 
BATTERY
Worker
INDIA
3
1.55
1.44
1.33
45
 
H/E WELDER
Worker
INDIA
30
1.38
1.27
1.16
45
 
LATHE
Worker
INDIA
3
1.44
1.33
1.22
45
 
TIRE REPAIRER
Worker
INDIA
3
1.33
1.22
1.16
45
 
 OFF SHORE
 
 
 
 
 
 
45
 
ENGINE REPAIRMAN
Worker
INDIA
6
2.14
2.01
1.87
45
 
WELDER
Worker
INDIA
3
2.14
2.01
1.87
45
 
MARINE ELECTRICIAN
Worker
INDIA
3
2.14
2.01
1.87
45
 
SUBTOTAL
 
 
72
 
 
 
4. HEAVY EQUIPMENT OPERATORS
 
 
 
 
 
 
KUWAIT LIC
GCC LIC
BACK HOE OPER.
Worker
INDIA
12
2.10
2.00
1.90
35
40
CONCRETE PUMP CAR OPER.
Worker
INDIA
2
2.05
1.93
1.82
35
40
CRAWLER CRANE  OPER.
Worker
INDIA
2
2.65
2.43
2.21
35
40
HYDRO CRANE
Worker
INDIA
3
2.32
2.21
2.10
35
40
DOZER OPER.
Worker
INDIA
4
2.10
2.00
1.90
35
40
FORK LIFT OPER.
Worker
INDIA
2
1.90
1.80
1.70
35
40
GRADER OPER.
Worker
INDIA
2
2.21
2.10
2.00
35
40
TRUCK DRIVER
Worker
INDIA
30
2.10
2.00
1.90
35
40
TRACTOR OPER.
Worker
INDIA
4
2.10
2.00
1.90
35
40
ROLLER OPER.
Worker
INDIA
2
1.80
1.70
1.60
35
40
W/LOADER OPER.
Worker
INDIA
4
2.10
2.00
1.90
35
40
SUBTOTAL
 
 
67
 
 
 
4. INDIRECT WORKERS
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFICE ASSISTANT
Worker
INDIA
3
800.00
600.00
500.00
45
 
ADMIN ASSISTANT
Worker
INDIA
3
800.00
600.00
500.00
45
 
OFFICE BOY
Worker
INDIA
6
0.80
0.75
0.72
45
 
HOUSE BOY
Worker
INDIA
6
0.80
0.75
0.72
45
 
TCN STYLE COOK
Worker
INDIA
3
700
650
550
45
 
COOK HELPER
Worker
INDIA
11
0.80
0.75
0.72
45
 
SECURITY GUARD
Worker
INDIA
3
350.00
330.00
310.00
45
 
LIGHT VEHICLE DRIVER
Worker
INDIA
6
1.66
1.55
1.44
45
 
BUS DRIVER
Worker
INDIA
3
2.10
2.00
1.90
45
 
BARBER
Worker
INDIA
2
0.75
0.72
0.70
45
 
WORKSHOP HELPER
Worker
INDIA
3
0.72
0.70
0.66
45
 
CAD OPERATOR
Worker
INDIA
2
900.00
700.00
600.00
45
 
ACCOUNT CLERK
Worker
INDIA
2
800
750
700
45
 
SUBTOTAL
 
 
53
 
 
 
 
 
TOTAL
 
 
445
 
 
 
 
  
 
Best Regards,
-- Regards,
MOHAMMAD ARIF  (BDM)
ALFLAAH ENTERPRISES
IMAM PLAZA, Patna Market
Ashok Raj Path, Patna -04
Mob - 09304589031
-- Regards,
MOHAMMAD ARIF  (BDM)
ALFLAAH ENTERPRISES
IMAM PLAZA, Patna Market
Ashok Raj Path, Patna -04
Mob - 09304589031
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...