நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, July 3, 2012

Urgently Required ! Web Developers, .Net Programmer (J2EE), Oracle DBA With SQL Database
 

Renowned IT Company require following locally (Saudi Arabia based) available Professionals.

 

 

1) Web Developers        (Positions 3)

2) .Net Programmer    (J2EE)            (Preferred Arab National)

3) Oracle DBA With SQL Database

 

 

 

Job Title: Web Developer      (Positions 3)
Job Location : Riyadh
Apply if only Available in KSA

- Qualifications Required: 
High qualified in Computer Science with experience of not less than 5 years or an appropriate higher qualification (university) experience not less than 7 years

Tools and programming languages:
- Proficiency in programming using the tools of private Oracle J Developer
- Proficiency in programming languages Java - HTML - XML

Operating System:
Good experience in the use of the Windows operating system Windows

Courses are required:
- Appropriate courses in the languages of object-oriented programming Object Oriented
- Courses in the use of appropriate tools especially Oracle J Developer
- Appropriate courses in programming languages Java - HTML - XML - ASP - C # - Bit talf - Share point - Msvisual studio web

Experience Required:
- Experience in developing web pages and e-services in particular government
- Experience in the development of practical systems on the Internet using Microsoft tools
- Experience in the development of application systems using the tools of ORACLE
- Experience in the writing of financial systems and administrative systems, preferably municipalities (licenses - Lands)
- To participate in the design of some systems or at least one system

 

 

Job Title : .Net Programmer (J2EE)    (Preferred Arab National)
Position : 1
job Location : Riyadh
Apply only if available in KSA

Qualification : B.Sc. in computer engineering / Computer Science

Requirements :
Software Engineer with hands on experience to design, execute, asses and Troubleshoot software programs and applications. This include configuration, Developing and documenting the software specifications throughout the project life-cycle using Microsoft .Net and J2EE technologies.

- Technically fluent in programming languages including Sun J2EE and Microsoft .Net
- Extensive database (Oracle) and operating systems (Microsoft, Unix. Linux) Experience.
- Solid working knowledge of current internet technologies.
- Hands on Software Development troubleshooting experience.
- Microsoft Certified solution developer.
- minimum of three (3) years of leading and delivering .Net solutions in enterprise environment.
- Ideally Sun J2EE web component developer certified.

 

 

Job Title : Oracle DBA With SQL Database
Position : 1
Job Location : Riyadh, Saudi Arabia 
Apply if only available in KSA

Requirements :

Certifications : Oracle DBA in Oracle 10G or Oracle 11G, HP-Unix or SUN Solaris System Administrator, MCSE in Windows 2003 or 2008(Preferred)

- Experience : Minimum of 5 Years of experience as ms.sql dba (Preferred)
- Minimum of 5 years experience as systems Administrator in HP-Unix or SUN Solaris.
- Minimum of 7years of experience as Oracle DBA in large scale environment.
- Minimum of 5 years of experience as Systems Engineer in Windows Server 2003 (Preferred)  

 


Note: 
a) Experienced & Certified Professionals will be preferred.
b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in subject Email will be deleted.
c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.com


Position Applied For = 

Current Gross Salary in SAR =
Expected Gross Salary in SAR = 
Notice period to join = 
Current location = 
Iqama Transferable in Future (Y/N)? =

Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia 
http://www.facebook.com/JobsWebPortal

 

 

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...