நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 5, 2012

Hewlett Packard - Fresher"s & Experienced Walk-in @ Bangalore


Experience required for the Job: 0 - 3 years
Job Location: Bengaluru/Bangalore

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

Hi,

Greetings from Hewlett Packard!!

We have Technical & Non Technical requirements in Bangalore, details of which are given below:

Job Title: Technical Support Representatives

Job Description: Technical Support (Voice based)

Work Location: Bangalore

 Troubleshooting Hardware/Networking/OS related queries of our global customers Over Phone which involves working in different time zones
 Take calls from Global customers and initiate the right response to them, positively and professionally
 Deal with a wide range of products using a powerful information database
 Provide remote solutions to problems, probe problems and explain the solution in such a way that non-technical users understand.
 Flexible to work in shifts.
 Graduate in any discipline (2007 to 2012 pass outs) +2 not eligible, minimum 10+2+3 or 10+2+4

WALK-IN SESSION:
Day and Date: 6th, 7th, 9th & 10th July, 2012 (Friday, Saturday, Monday & Tuesday)
Experience
 0 - 3 years of experienceJob Title: Process Associate & Senior Process Associate

Job Description: Process Associate & Senior Process Associate (Voice based)

Skills & Knowledge:

 Excellent English - both verbal and written communication skills
 Knowledge of customer service principles and practices
 Sales skills/experience preferred as up selling will be required
 Ability to effectively handle multiple tasks in a fast paced environment
 Initiative
 Adaptability
 Team work
 Good keyboard skills
 Prior experience in sales, insurance, mortgage, hotel, tourism and Airline industry process with good communication skills will be an added advantage.
 Should be flexible to working in shifts (24/7).
 Graduate in any discipline with a minimum of 50% and above aggregate scores (Strictly 2007 - 2012 pass outs with no backlogs, 2012 pass outs are also eligible to apply if they have no back logs up to 5th sem and have an aggregate of over 50%) with 0-3 years of experience. +2 with minimum 1 year experience may apply.
 BE, B Tech, MBA & MCA, B.Sc IT, M.Sc IT, Computer Science graduates are not eligible


WALK-IN SESSION:
Day and Date: 9th & 10th July, 2012 (Monday & Tuesday)

Experience
 0 - 3 years of experience


What we have for you!

You can look forward to a fulfilling and enriching career with HP. At HP, we encourage employees (after a minimum of 18 months in the current roles) to explore career opportunities across different business units, customer segments and functional roles within HP itself.Venue:

HP Recruitment Center,
LAKSHYA' Towers
5th Floor, #16(old No. 309/2),
OPP: P.M.R Hall, 5th Block,
K H B Colony, KORAMANGALA
BANGALORE - 560034


Time:

9:30 am to 1:00 pm

Please ensure that you carry the documents mentioned below for this Walk-in-Interviews:

Mandatory Documents:
* 10th , 12th and all the degree marks cards(original)
* Resume (Ensure that your Full Name is on it)
* 2 copies of recent passport sized photographs
* Proof of date of birth
* Degree Certificate/ Provisional Degree Certificate(original)
* Photo ID (Passport, Driving license, Election ID Card)
* Offer letter/Revised offer letter/Pay slips (in case of experienced candidates)
* 2 Post Card Size photographs of self (full body length with light background)


Thanks & Regards,
HR-Staffing Team

Note:

ï ¶ Candidate should be flexible to work in any shift.


ï ¶ If these requirements are not suitable for you please refer your friends or relatives who would be interested.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Hewlett-Packard India Pvt Ltd (hpjobsindia@hp.com, 24, Salarpuria Arena Hosur Main Road Adugodi, BANGALORE, Karnataka - 560030) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...