நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 5, 2012

URGENT REQUIREMENT FOR "6G" WELDERS.


Dear Friends, 

  This Requirement for "6G" WELDERS, with certified and Running card must required.

  Interested person immediately forward your CVs to  javith.jjj@gmail.com .

Important Required details given below.

1.    RUNNING CARD

2.    CERTIFICATES

3.    PASSPORT COPY

4.    P.SIZE PHOTO

5.    WELDING RELATED(SUPPORTING DOCUMENTS)

6.    EXPERIENCE CERTIFICATES.

-- 
Best Regards,

Shabbirali.K
Project Planning Engineer,

Mobile(Off)  : +974-33516828
Mobile(Res) : +974-77077653
 
This communication contains information from Megatec. That may be confidential.  Except for personal use by the intended recipient, or as expressly authorized by the sender, any person who receives this information is prohibited from disclosing, copying, distributing, and/or using it.  If you have received this communication in error, please immediately delete it and all copies, and promptly notify the sender.  Nothing in this communication is intended to operate as an electronic signature under applicable law 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...