நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, June 11, 2012

PT GROUP - OPPORTUNITY IN DHAMAM LEADING 03 PROJECTS---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 7 June 2012 19:29
Subject: PT GROUP - OPPORTUNITY IN DHAMAM LEADING 03 PROJECTS
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>
-----

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement date: 15-MAR-2012
GOLDEN OPPORTUNITY
IMMEDIATE JOB OFFER FOR
LEADING 03 PROJECTS
 IN DHAMAM
SAUDI ARABIA
(MUSLIMS PREFERRED)
 
IMPORTANT NOTES
 • APPLY SAUDI ARABIA  IQAMA TRANSFERABLE  HOLDERS & VISA ALSO AVAILABLE IN INDIA
 • PLEASE  PLEASE  ONLY APPLY SUITABLE PERSON
 • PLEASE MENTION JOB ID # & POSITIONS IN YOUR APPLICATION EG.. PM 01 PROJECT MANAGER ( WITH OUT JOB ID & POSITION APPLICATION  REJECTED)
 • PLEASE  MENTION YOUR EXPECTED SALARY IN US &
 • PLEASE  MENTION YOUR CURRENT LOCATION &  DIRECT MOBILE #
 • INTERVIEW  THROUGH  TELEPHONE & SKYPE
(PROJECT #01 &02)
 
Project Manager/Administrator Personnel  (JOB REF : PM 01)
Eligibility: Bachelor's degree in IT/ Master Degree –Minimum 03 Years experience
Skills:
- Strong Leadeship and managerial skills.
- Strong organizational skills.
- Strong time management skills.
- Highly efficient delivery.
- Strong interpersonal skills.
-Excellent communication skills.
PROJECT# 01
Senior Technical Support Specialist (JOB REF : STSS 02)
PROJECT #01 & 02
Technical Support Specialist  (JOB REF : TS 03)
PROJECT# 01
Hardware Support Specialist(JOB REF : HSS 04)
PROJECT# 01
Help Desk Specialist  (JOB REF : HDS 05)
PROJECT #01 &02
Help Desk Analyst(JOB REF : HDA 06)
PROJECT# 01
Senior Oracle APPS DBA(JOB REF : SOAD 07)
PROJECT #01 &02
Senior Oracle Application Developer(JOB REF : SOAD 08)
PROJECT# 01
Senior Linux Administrator(JOB REF : SLA 09)
PROJECT# 01
Senior Database Administrator(JOB REF : SDA 10)
PROJECT #01 &02
Senior System Administrator(JOB REF : SSA 11)
PROJECT# 01
Senior Hardware Engineer(JOB REF : SHE 12)
PROJECT #01 &02
Senior Network Engineer(JOB REF : SNE 13)
PROJECT #01 &02
Senior Wireless Engineer(JOB REF : SWE 14)
PROJECT #01 &02
Network Cable Technician(JOB REF : NCT 15)
PROJECT #01 &02
Senior Web Developer(JOB REF : SWD 16)
PROJECT# 01
Web Designer(JOB REF : WD 17)
PROJECT# 01
IT Project Management Coordinator(JOB REF : ITPMC -18)
PROJECT# 01
IT Document & Library Clerk(JOB REF : ITDLC- 19)
PROJECT# 02
Senior GIS Specialist(JOB REF : SGISS 20)
PROJECT# 03
Banner Oracle Functional &Technical Analyst(JOB REF : BOFTA- 21)
PROJECT# 03
Banner Oracle Student Information System  Analyst(JOB REF : BOSISA- 22)
PROJECT# 03
Banner Oracle Student Information System  Analyst Finance Analyst(JOB REF : BOSISAFA- 23)
PROJECT# 03
Oracle ERP /e-Business HR  Analyst(JOB REF : OEHA 24)
PROJECT# 03
Oracle ERP /e-Business Project  Analyst(JOB REF : OEPA 25)
PROJECT# 03
Oracle ERP /e-Business Reports  Analyst(JOB REF : OERA 26)
PROJECT# 03
Help Desk Supervisor(JOB REF : HDS 27)
PROJECT# 03
Software Application Developer(JOB REF : SAD 28)
PROJECT# 03
Senior PC Support Technician(JOB REF : SPST 29)
PROJECT# 03
PC Support Technician(JOB REF : PST 30)
PROJECT# 03
Computer Hardware Technician  (JOB REF : CHT 31)
PROJECT# 03
Cable Technician(JOB REF : CT32)
Eligibility:
Bachelor's degree in IT Minimum 03 Years experience in IT
                             OR
Diploma in IT Minimum 06 Years experience in  IT
Important  Note
 • APPLY SAUDI ARABIA  IQAMA TRANSFERABLE  HOLDERS & VISA ALSO AVAILABLE IN INDIA
 • PLEASE  PLEASE  ONLY APPLY SUITABLE PERSON
 • PLEASE MENTION JOB ID # & POSITIONS IN YOUR APPLICATION EG.. PM 01 PROJECT MANAGER/ADMINISTRATOR PERSONNEL  ( WITH OUT JOB ID & POSITION APPLICATION  REJECTED)
 • PLEASE  MENTION YOUR EXPECTED SALARY IN US &
 • PLEASE  MENTION YOUR CURRENT LOCATION &  DIRECT MOBILE #
           INTERVIEW  THROUG  TELEPHONE & SKYPE
               ATTRACTIVE SALARY+ OTHER ALL BENEFITS.
Instructions to Apply:
 
Send Your Updated CV to :
AUTHORIZED MANPOWER CONSULTANT
SAUDI ARABIA
 
 
INDIA
 

                ************************************************************


 


--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களை ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கி இருப்பான்.மாறாக தான் நாடியோரை அவன் வழிகேட்டில் விடுகிறான்.தான் நாடியோருக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான்.நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றி விசாரிக்கபடுவீர்கள்.
அல் குர்ஆன்.16:93
 

please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
http://www.tntjsw.net, http://payanullathagavalgal.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...