நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 21, 2012

Job | Pega-chennai/pune-pega exp 2yr-total exp-2-4yr- CERTIFICATION must  The sender of this email is registered with Naukri.com as Tritium  
  Dear Candidate,

You are receiving this mail because the recruiter considers your profile to be suitable for the following job opportunity posted on Naukri.com, and would like you to apply for the job.

The details of the job are the following:
 
  Apply Now  
  Job Title  
 
Pega-chennai/pune-pega exp 2yr-total exp-2-4yr- CERTIFICATION must
 
  Job Description  
 
Total exp - 2-4 yrs
Pega exp - 2 years
Maximum CTC - Rs.6 lakhs p.a
Location - Chennai/ Pune

CSA certification of Pega PRPC is mandatory

"1. Minimum 2 to 4 years of total IT experience
2. Minimum 2 years of experience in developing applications using Pega PRPC. Preferably experience in upgrade of PRPC applications to 6.X.
3. Preferably to have at least 2 years experience in Java/J2EE technologies
4. CSA certification of Pega PRPC is mandatory
5. Excellent knowledge of programming in flows, defining rules, developing activities in the PRPC
6.Well versed with Pega coding standards, tools and techniques and testing methodologies (unit level)
7. Solid understanding of PRPC Class Structures, Security Configuration (Access Groups, Access Roles, Privileges, etc.)
8. Experience in developing User Interfaces and screen layouts using ListViews and SummaryViews, Harnesses, Section, JSPs, CSS and HTML, Java Script.
9. Good foundation in implementing SOAP Services and consuming external web service
10. Skill in working with Wizards, agents and external database connections
11.Expertise in debugging with PRPC (Tracer and Clipboard tools)"

Role:   Software Developer
Industry Type:   IT-Software/Software Services
Functional Area:   IT Software - Application Programming / Maintenance
Keywords:   pega, prpc, pega rules,pega rules commander,prpc java, pegarprpc, pegarules, pegarules
 
  Desired Candidate Profile  
 
Education:   UG - Any Graduate - Any Specialization, Graduation Not Required, PG - Any PG Course - Any Specialization, Post Graduation Not Required
 
  Company Profile  
  Tritium  
  IT MNC  
     
 
Regards,

Bharat
bharathc@tritiumindia.com
8123055660

Apply Now
 
  Is this job relevant to you?  Yes  No  
 
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
 
  Disclaimer:  
  The sender of this email is registered with naukri.com as Tritium (sima@tritiumindia.com, E-807,Prestige Meridien-1 8th Floor 29, MG Road, Off Queens Road, Tasker Town, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advice.
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...