நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, June 23, 2012

Job | Walk-in for PL/SQL,D2K for Oracle Apps technical-21st to29th June 2012  The sender of this email is registered with Naukri.com as Chain-sys India Pvt Ltd  
  Dear Candidate,

You are receiving this mail because the recruiter considers your profile to be suitable for the following job opportunity posted on Naukri.com, and would like you to apply for the job.

The details of the job are the following:
 
  Apply Now  
  Job Title  
 
Walk-in for PL/SQL,D2K for Oracle Apps technical-21st to29th June 2012
 
  Job Description  
 
 
  • Good Experience / Strong programming skills in SQL , PL/SQL
  • Should possess competent skills in D2K
  • Good exposure in any of the front end technologies like java, VB.Net, ASP .Net
  • Should have excellent communication, presentation, interpersonal, customer handling skills
  • Should be able to work independently.
  • Should not have travel constraints and be willing to travel onsite
  • Whenever any additional skill is required should be willing to learn and scale as per the project needs.
  • Candidates who can join in less notice period are most preferred
  • Walk-in will be conducted from 21st to 23rd June and 25th to 29th June from 9:00 A.M to 5:00 P.M


Role:   Outside Technical Consultant
Industry Type:   IT-Software/Software Services
Functional Area:   IT Software - ERP / CRM
Keywords:   SQL,Java,Pl / Sql,VB,forms,reports,Dot net,asp.net,VB.net,Oracle apps,.net,apps,oracle,D2K
 
  Desired Candidate Profile  
 
Education:   UG - Any Graduate - Any Specialization, Graduation Not Required, PG - Any PG Course - Any Specialization, Post Graduation Not Required
We are looking at individuals who are interested in shifting to Oracle ERP as Apps technical Consultants.

*Min 3 to 7 years of experience in various technologies like:

PL/SQL
D2K
Good exposure in any of the front end technologies like java, VB.Net, ASP .Net
 
  Company Profile  
  Chain-sys India Pvt Ltd  
  http://www.chain-sys.com  
  Chainsys is a highly successful company in the ERP Space. Chain-Sys is an Oracle Platinum Partner. Our success can be largely attributed to our project and program management experience, industry and process knowledge, Oracle Business Accelerators and our own appLOADâ„¢ suite of Productivity tools for EBS. CHAINï‚·SYS is a fast growing technology, product and management consulting company. Established in 1998 and headquartered in Lansing, MI, with more than 350+ engineers and 100+ customers worldwide. We are a ‘Platinum’ Partner with Oracle and have done some of the largest Oracle ERP implementations across the globe.  
     
 
Regards,

Swaroop / Navneeth
Chain-sys India Pvt Ltd
http://www.chain-sys.com
Plot no: 8, No:85, Pooniamman Nagar, Ayanambakkam, Chennai - 95 , CHENNAI,Tamilnadu,India - 600095.

** // If not suitable you can also refer your friends // **.

Apply Now
 
  Is this job relevant to you?  Yes  No  
 
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
 
  Disclaimer:  
  The sender of this email is registered with naukri.com as Chain-sys India Pvt Ltd (swaroop.s@chain-sys.com, Plot no: 8, No:85, Pooniamman Nagar,, Ayanambakkam, Chennai - 95, CHENNAI, Tamilnadu - 600095) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advice.
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...