நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, May 13, 2012

singapore - Careers@Gov Job Alert#Position TitleOrganisationApplication Deadline
1Principal / Senior Systems Analyst (Business Systems) - Role A JTC Corporation11 Jun 2012
2Principal / Senior Systems Analyst (Business Systems) - Role BJTC Corporation11 Jun 2012
3Project Manager (External Business Wing)Singapore Corporation Of Rehabilitative Enterprises 10 Jun 2012
4Assistant Executive/Senior Assistant Executive (Multimedia Production)Ministry of Home Affairs 10 Jun 2012
5Manager (Corporate Communications)National Council of Social Service10 Jun 2012
6Executive (Internal Audit - IT)Tote Board10 Jun 2012
7Senior Engineer/Engineer (IT Infrastructure Security)Defence Science and Technology Agency 10 Jun 2012
8Senior Engineer/Engineer (Database Administrator and Designer)Defence Science and Technology Agency 10 Jun 2012
9Senior Engineer/Engineer (GeBiz)Defence Science and Technology Agency10 Jun 2012
10Senior Engineer/Engineer (GeBiz Portal)Defence Science and Technology Agency10 Jun 2012
11Senior Land Surveyor / Land SurveyorDefence Science and Technology Agency10 Jun 2012
12Lecturer - Electrical EngineeringInstitute of Technical Education27 May 2012
13Deputy Manager, Network ServicesLand Transport Authority10 Jun 2012
14Engineer, Road System SafetyLand Transport Authority10 Jun 2012
15Lecturer/Diploma in Communications and Media Management (Communications & Journalism)Temasek Polytechnic 10 Jun 2012
16Lecturer/Diploma in Communications and Media Management (Digital Media)Temasek Polytechnic 10 Jun 2012
17Manager - Infocomm Space and Facilities Management (External Contract) - (01R2G)IDA 10 Jun 2012
18Senior / Executive / Engineer, Road Construction/DevelopmentLand Transport Authority10 Jun 2012
19Senior / Project Engineer, Marina Coastal Expressway (Civil)Land Transport Authority 10 Jun 2012
20Senior Cost Control Officer, Cost Control (Civil)Land Transport Authority10 Jun 2012
21Senior Engineer / Engineer (Naval Systems)Defence Science and Technology Agency10 Jun 2012
22Senior Cost Control Officer, Cost Control (Civil)Land Transport Authority09 Jun 2012
23Senior / Project Engineer, Marina Coastal Expressway (Civil)Land Transport Authority 09 Jun 2012
24Engineer, Road System SafetyLand Transport Authority09 Jun 2012
25Deputy Manager, Network ServicesLand Transport Authority09 Jun 2012
26Senior Engineer / Engineer (Air Systems)Defence Science and Technology Agency09 Jun 2012
27Senior Development Officer (Economics Research Dept, Business Development Division)Building and Construction Authority 31 May 2012
28Section Head/Enterprise PlatformsTemasek Polytechnic09 Jun 2012
29Associate I (Language Councils Secretariat)National Library Board09 Jun 2012
30Consultant - Strategic Innovation (Green ICT) - (01QUI)IDA09 Jun 2012
31IT Security Consultant (Malware Analysis) - (01R1Q)IDA09 Jun 2012
32Manager (Gaming Technology)Casino Regulatory Authority08 Jun 2012
33Interactive DesignerSingapore Polytechnic07 Jun 2012
34Senior Executive (Corporate Communications)Ministry of Law23 May 2012
35Manager - Digital Inclusion - (01R2A)IDA08 Jun 2012
36Programmer - Premium Customer Care Services - (01R2I)IDA08 Jun 2012
37Project Leader (Technology)JTC Corporation08 Jun 2012
38Senior Manager - Digital Inclusion - (01R2B)IDA08 Jun 2012
39Management Executive, Information SystemsSingapore Examinations and Assessment Board 22 May 2012
40ITE PositionsPUB, The National Water Agency07 Jun 2012
41Manager (ICT Security Management)MHA - Singapore Police Force (SPF)07 Jun 2012
42Project ManagerMHA - Singapore Police Force (SPF)07 Jun 2012
43Project Manager (CCTV Projects)MHA - Singapore Police Force (SPF)07 Jun 2012
44Manager / Assistant Manager (IT Applications)Civil Aviation Authority of Singapore06 Jun 2012
45Senior Analyst / Analyst (Operational Analysis and Simulation)Defence Science and Technology Agency 06 Jun 2012
46Manager / Senior Manager (Technology Specialists)SPRING Singapore06 Jun 2012
47Senior Engineer / Engineer (Logistic Enterprise)Defence Science and Technology Agency 06 Jun 2012
48Senior Manager / Manager / Asst Manager, Programme Mgmt (Occupational Safety and Health Division) Ministry of Manpower06 Jun 2012
49Senior Manager (Facilities Master Planning)Singapore Sports Council05 Jun 2012


We hope that you find the above information useful.

This message was sent from a notification-only email address. Please do not reply to this message. Should you require any assistance, please email careers.gov@jobstreet.com.
Click Here if you wish to unsubscribe.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...