நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, May 13, 2012

Openings at Logicaif ur skills match the requirement, do NOT send your cv to me but to this person only : zakeer.hussain@logica.com

Hi,
 
If anyone is interested then send your CVs with RFR number
 
Regards,
Zakeer
 
 
From: IN HR Announcements
Sent: Wednesday, May 09, 2012 5:07 PM
Subject: Dost Post: Jobs Pendulum
 
INTERNAL CIRCULATION ONLY
header.png
 
 
Dear Colleagues,

Check out the Jobs Pendulum list. It shows you all our open positions this week. So hurry and refer a friend now.

Interviews will be scheduled for Saturday 12 May.
RFR
Job Title
Essential Skills
Level
Location
114741
Service Desk - Technical Analyst
Windows/Outlook troubleshooting
L1
Bangalore/Chennai
114802
Service Desk - Analyst
Windows/Outlook troubleshooting
L1
Bangalore/Chennai
112496
Service Desk - Shift Analyst
Windows/Outlook troubleshooting
L1
Bangalore/Chennai
116806
IM - Coordinator
Change Management
L1
Chennai
114070
Microsoft BI - Developer
Microsoft BI, SSIS, SSRS, SSAS
L1
Bangalore
116136
CRM - Developer
MSD CRM, ASP .NET
L1
Bangalore
116133
CRM - Senior Developer
MSD CRM, ASP .NET, Team Management
L2
Bangalore
116132
CRM - Technical Lead
MSD CRM, ASP .NET, Team Management
L2
Bangalore
117568
SAP - ABAP Developer
SAP ABAP, OOPS
L1
Greater Noida
110100
Remedy - Developer
Development Exp in Remedy ARS or ITSM
L1
Bangalore/Chennai
110101
Remedy – Technical Lead
Development Exp in Remedy ARS or ITSM & able to handle a team
L2
Bangalore/Chennai
115672
Remedy - Technical Lead
Development Exp in Remedy ARS, CMDB
L2
Chennai
116130
SharePoint - Developer
MOSS
L1
Bangalore
116127
SharePoint - Senior Developer
SharePoint 2010, .NET, MOSS
L2
Bangalore
 
Jobs pendulum gives you a weekly update on skills for which weekend drives are happening.

Please upload the resume in Dost Post before the weekend recruitment drive. Once the CV gets shortlisted we will schedule your referral for an interview. Please note, direct walk-in will not be entertained.
Regards,
Employee referral team
 
This information is company confidential and meant for internal circulation only. This mail or contents of this mail should not be forwarded or reproduced in any form on external sites, blogs, or any other external medium. Immediate action will be taken against any person who violates the Logica User Policy.
 
 
 
 
cid:image006.jpg@01CB54E4.2A761710
 
 

Think green - keep it on the screen. This e-mail and any attachment is for authorised use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by, any other party. If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender. Thank you.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...