நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, May 19, 2012

Excellent Opening in QATAR
For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 11532209

Dear ,

Greetings From Techskills
Urgent Requirement for QATAR
We have an Opening For Following positions in QATAR with Leading Client.

Designation: HVAC Engineers
Qualification:
Engineering Graduate in Mech/Electrical
Experience:
Minimum 8 years experience in maintenance & trouble shooting in Centrifugal Chillers Plants / Central AC Plants / District Cooling Plant / Centrifugal Chillers / Package Units.

Designation : Electrical Engineers
Qualification :
Graduate in Electrical Engineering
Experience:
Minimum of 8 years experience in maintenance of building electrical systems like small power, lighting, VFDs, UPS, Generators.

Designation : Instrumentation Engineers
Qualification :
Graduate in Instrumentation Engineering
Experience:
Minimum 8 years experience in maintain / installation of advance microprocessor based chillers, BMS, Access Control, Field Instrument Installation, Testing and calibration.

Designation : Central AC Technician
Qualification :
2 / 3 year Technical Diploma
Experience:
Minimum 5 years experience in maintenance and trouble shooting of Centrifugal AC Chiller Plants.

Designation: Chiller Plant Operator
Qualification:
2 / 3 year Technical Diploma in Mech / Electrical
Experience:
Minimum 5 years experience in operation of centrifugal chillers plants, pumps, AHUs.

Designation: Electrician
Qualification:
2 year ITI
Experience:
Minimum 5 years experience in maintenance of building electrical systems like small power, lighting, VFDs, UPS, Generators
Designation: Mechanical Technician
Qualification:
2 / 3 year Technical Diploma
Experience:
Minimum 5 years experience in maintenance of industrial pumps, fans, valves and other mechanical / rotating equipments.
Designation: Instrument Technician
Qualification:
2 / 3 year Technical Diploma
Experience:
Minimum 5 years experience in maintenance of microprocessor based Chillers, HVAC controls, BMS, Access Control, field instrument installation, testing and calibration.

Designation: Plumber
Qualification:
2 year ITI
Experience:
Minimum 2 years experience in plumbing works.

Designation: BMS Technician
Qualification:
2 year ITI
Experience:
Minimum 2 years experience in Honeywell BMS

Designation: Fire Alarm
Qualification:
2 / 3 year Technical Diploma
Experience:
Minimum 5 years experience in repair & maintenance of Fire Alarm and other low current installation.

Interested Candidates send You Profile To techskillsmcjobs@gmail.com ph:9677153741

Shortlisted candidate will be intimated for Interview Process

Regards
Techskills
HR Team
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Techskills Career Services) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com or mark it Spam

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...