நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 23, 2012

Project Manager, IT Security, SUN HR/SW Consultant, Oracle DBA for Tabuk. 

TOP IT Company require following professionals for Tabuk Projects.

Only Saudi Arabia based Professionals may apply. VISAS NOT AVAILABLE

 

1.      Project Manager:    Arab national

                Salary Budget: Around  16 K SAR

                a.            Degree in computing related discipline

                b.            7 years of experience

                c.             PMP certified

                d.            ITIL certified

                e.            Experience in Oracle,

                f.             Experience in change management

                g.            Experience in eSecurity

 

 

2.      Information security specialist:     Saudi National

                Salary Budget: Around  12 TO 15 K SAR

                a.            Degree in computing related discipline

                b.            5 years of experience

                c.             CICSP certified

                d.            Experience in anti virus

                e.            Experience in ASA

                f.             Experience in firewall

                g.            Experience in CISCO

                h.            Experience in Juniper

                i.              ITIL foundation certified

                j.             Experience in bluecoat

 

 

3.      SUN HW/SW Consultant

                Salary Budget: Around  12 TO 15 K SAR

                a.            Degree in computing related discipline

                b.            10 years of experience

                c.             SUN hardware certified

               

 

4.      Oracle DBA OCP

                Salary Budget: Around  12 TO 15 K SAR

                a.            Degree in computing related discipline

                b.            10 years of experience

                c.             OCP DBA Certified

                d.            OCP EXADATA certified

                e.            Experience in SUN hardware

                f.             Experience in Data Migration

                g.            Experience in system integration

 

 

Note:

a) Experienced & Certified Professionals will be preferred.

b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in subject Email will be deleted.

c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.com

 

Position Applied For =

Current Gross Salary in SAR =

Expected Gross Salary in SAR =

Notice period to join =

Current location =

Iqama Transferable (In Future) (Y/N)? =

 

Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia http://www.facebook.com/Jobswebportal

 

               

__

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...