நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 24, 2012

Opening with a leading Fertilizer Company - Quality Control


---------- Forwarded message ----------
From: The Concept (Counsel Of Management Services) <rakhiconcept@gmail.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as The Concept (Counsel Of Management Services)

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

Hi

This is an email from The Concept an Executive search firm in Mumbai.

I have a position with a Leading Fertilizer Company which is into Urea & Ammonia for a position into Quality Control

Location: Durgapur (West Bengal)

The position would require someone from for Fertiliser / Refinery / Petrochemical / Process Industry

Qualification:

JD:

Quality Control professionals at various levels -The ideal candidate should be M.Sc / B.Sc- Chemistry with min 65% marks hands on experience of working in quality control laboratory with all modern analytical equipments in a process industry.

CTC would not be a constraint for the right candidate.

If interested kindly send me an updated CV mentioning your current CTC & Updated Contact numberRegards
The Concept
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as The Concept (Counsel Of Management Services) (concept@bom3.vsnl.net.in, Division Of Calibre Consultants Pvt Ltd, 67, White Hall, Next to Shalimar hotel,, MUMBAI, Maharashtra - 400036) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...