நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 23, 2012

Opening with Accenture!!!Hi,
Greetings!!!
 
  Happy to inform you that there is an opening and your profile matches the job Description. If you are fine with the job description and location then feel free to mail me your updated profile and your valid contact details.
 
Job Title
Zenta-R2R (General Accounting)
https://india.jobs.accenture.com/App_Themes/IJPDefault/images/b.gif
Job Description
1) 3+ years of experience in general ledger / general accounting – Journal entries, balance sheet, finalization of accounts
2) Good communication
https://india.jobs.accenture.com/App_Themes/IJPDefault/images/b.gif
Qualification
Commerce Graduate
https://india.jobs.accenture.com/App_Themes/IJPDefault/images/b.gif
Location
Chennai Zenta
 
If any of your friends are looking for any job change, then Kindly share their Contact Details so that we can help them in making good carrier.
 

--
Thanks and Regards
Hema
HR Recruiter
RWS Staffing Solutions,
(Divn. of Rapid Web Solutions (P) Ltd.), Staffing | Consulting | Outsourcing|Training A-1210 /1211| Mittal Tower | M.G. Road|Bangalore 560 001 . INDIA.
Tel: +91 80 25321210 / 25323596
 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...