நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 10, 2012

Computer Programmers - Aldana Int @ Kuwait

--------- Forwarded message ----------

 

Computer Programmers - Aldana Int
 
• Presentable
• Has bachelor degree at computer science.
• Experience not less than three years in Kuwait
Experience in Visual Studio 2010 (VB. C++. ASP.net, Silver light SQL server2008

Send your update CV along with a personal photo to the following

E-mail address :mail@aldana-int.com
Or Fax No : 22458092

.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...