நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 10, 2012

Computer Engineers - Aldana Int @ Kuwait 

Computer Engineers - Aldana Int
 
University degree (Computer Science • Compoter Engineering - Information System)
• Holds a VIC SI or MCSA
• Hold a CCNA Of CCNP Certification
• Experience not lest than 5 years in server maintenance
• Transferable Residence

Send your updated CV along with a personal photo to the following:
E-mail address :mail@aldana-int.com
Or Fax No : 22458092

\

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...