நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 10, 2012

Junior Sales Executives – Automotive Division

Junior Sales Executives – Automotive Division
Al Mulla Group

Strive to meet daily, weekly and monthly vehicle sales quotas by assisting customers in demonstrating vehicle features, driving experiences to achieve customer satisfaction.

Assist customers who enter the dealership, answer their questions and help them select vehicles that are suited to their needs ¨
Follow company's sales procedure in selling vehicles to prospective customers.¨
Sell a minimum number of vehicles based on targets defined by Showroom Manager¨

Explain product features, performance and benefits to prospects and describe add-on optional features and equipment available for customers¨
Coordinate with showroom support staff for all key stages of the sales process from vehicle booking to delivery¨

Ensure that the customer understands all the vehicle's operating features, warranty and paperwork while giving delivery of vehicle¨

Keep abreast of new products, features and accessories available and translate their benefits to customers ¨

Assist colleagues and foster an environment of teamwork and collaboration¨

Contribute to the department's development by providing timely suggestions and feedback.¨

Make requisite attempts to handle customer complaints in a prompt and effective manner and as per company policies and practices and escalate cases to his/her superior if required.

Skills

·Diploma In Automobile Engineering or Bachelor Degree (12th Standard + 3 year degree) and 2 years of Automobile Sales Experience
OR ·
Pre-Degree (12th, Standard with 03 Years of Automobile Sales Experience).·
Good in Problem Solving, Result Orientation, Customer Care, Team Work·
Must posses good Interpersonal & communication skills, Bilinguals (Arabic & English) will be preferred·
Must posses high business etiquette and caring brand image with appropriate selling skills·
GCC Valid Driving License will have an added advantage

Education

Pre - Degree or Bachelors Degree

Company Profile

Today, the Group has demonstrated its resilience by emerging, post-liberation, stronger than ever. By getting the business basics right and adding vital ingredients of imagination and a willingness to lead markets, AlMulla has built a reputation for delivering its promises which is well recognized by the world's leading companies.

AlMulla Divisions

Engineering Division

Established in 1955, the Engineering Group has diversified engineering operations covering projects, services, technology and manufacturing.Certified to ISO 9001, its 125 engineers and 2400 technical staff provide quality assurance to its distinguished clientele, and are committed to achieving customer success and leadership in each of its businesses.

Financial Division

Recognizing that the financial services sector as a growth area, AlMulla Group commenced its Consumer Finance activity in 1978. Business was initially limited to financing sales of its own products. After acquiring the necessary expertise in the field, business was expanded to cover other car dealerships.

Commercial Division

The commercial division handles the Group's commercial activities. Over the years such activities have been subject to a remarkable expansion and multi-directional diversification. Strong skills, aggressive marketing, timely investment, employee's dedication and long term approach to every venture we take, make the Commercial Division a key division in the Group
 
Link to applyl on line:
 
http://jobs.zawya.com/en/job/?xid=1569046
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...