நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, April 13, 2012

Job Posting - VECI pune
If you are matching the below profile. Please send your resume to : thaminstrument@yahoo.co.in   

 
From: Darak, Sushil (S.)
Sent: Wednesday, April 11, 2012 2:15 PM
To: Deshmukh, Shailesh (S.); Sathianathan, Melepurath (M.); Sivakumar, Vinayagam (V.); Subramani, Ramesh kumar (S.); George, Jacob (J.); Srilalitha, Tadepalli (T.); Anithaa, Janarthanan (J.); LOMATE, VITTHAL (V.); Singh, Parul (P.); Razdan, Vinod (V.); Jagadeesh, Dasari (D); Sridhar, Gnanadurai (G.); Arun kumar, Ramakrishnan (R.); Pradeep, Sharma (S.); Joshi, Mrudula (M.); Iyappan, K (K.); Pawale, Dinesh (D.); Kowale, Mugdha (M.); Jigar, Undavia (U.); Ruplata, Rani (R.); Srinivas, Ananthanarayana (A.)
Subject: Employee Referral - VECI
 
Dear All,
 
At HR, we would like to share with you ALL JOB OPENINGS at VECI on regular basis, so that you could help the Company in identifying the right resource as well as help those friends / relatives who might be interested.
 
We have the following openings in VECI. Get your friends & relatives to work with you at Visteon.
 
IMPORTANT:
 
Kindly forward your resume to hrhdesk@visteon.com and mark Cc to mkusgaon@visteon.com.
 
 
Department
Open Positions
Designation
Exp Level
Educational Qualification
Skill Set
Lighting
1
Sr. Project Engineer
4-6 Years
B.E (Mechanical)/Post Diploma in Tooling / Automotive
Catia V5 Modeling, Drafting, Surfacing design experience, Automotive Lighting product knowledge, Plastic Product design & Mold design, GD & T application.
Innovation
1
Product Designer
1-2 years
Completion of degree / diploma in a Design discipline such as Industrial Design, Product Design, Automotive Design, or Transportation Design
(1) 2D design and rendering using Adobe products such as Photoshop, SketchbookPro, Illustrator, Painter
(2) Concept development
(3) Storyboarding
(4) Drawing and hand sketching
(5) Physical modeling, scale mock-ups, and prototyping
(6) Representation techniques of digital interfaces using Adobe products such as After Effects or ImageReady and Flash
(7) Curious about new automotive and consumer product technologies, market needs, and consumer behaviors
(8) Demonstrated ability to make proper trade off decisions
(9) Excellent communication, negotiation, teamwork and listening skills
 
Thanks & Regards,
Human Resources
 
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...