நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, April 10, 2012

Adminstrator - Beyout Investment Group


Adminstrator - Beyout Investment Group

- Maintain scheduling and event calendars.
- Prepare and modify documents including correspondence, reports, drafts, memos and emails
- Coordinates maintenance of office equipment's.
- Make copies of correspondence and other printed material.
- Open, read, route, and distribute incoming mail and other material, and prepare answers to routine letters.
- Schedule and confirm appointments for clients, customers, or supervisors.
- Set up and maintain paper and electronic filing systems for records, correspondence, and other material.
- Telephonic skills
- Excellent computer and MS Office skills (Word, Excel, Power Point, Microsoft Outlook)
- Excellent bilingual- Arabic / English is a must

Beyout Investment Group(BIG)
P.O Box : 2992 Safat 13030, Kuwait
Telephone: (+965) 1821182
Fax         : (+965) 22320151
E-mail      : info@bigholding.com
Company site: www.bigholding.com

 

__

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...