நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, April 10, 2012

Drugs Inspector (Post Code:1972): 90 Posts


Tamilnadu Public Service Commission

Chennai, tamilnadu (INDIA)

  Tamilnadu Public Service Commission – Tamil Nadu PSC invites online applicationsupto 12.04.2012 from tnpsc.gov.in in prescribed form from Indian nationals for filling up the following Drugs Inspector Posts:

Drugs Inspector (Post Code:1972): 90 Posts
Pay Scale: 2,800/-G.PRs.9,300- 34,800/- (PB2) + 4,900/-G.P

Junior Analyst in the Drugs Testing Laboratory (Post Code:2006): 23 Posts
Pay Scale: Rs.9,300-34,800/- (PB2) + 4,600/-G.P

Phenyle Assistant (Post Code:1943): 01 Post
Pay Scale: Rs.5,200-20,200/- (PB1) + 2,800/-G.P

  • Opening Date for Online Registration: 21.03.2012
  • Last Date for Online Registration: 12.04.2012
  • Written Exam Date: 05.05.2012 10:00 AM to 1:00 PM.

How to Apply

Candidates should apply only through online in the Commission's Website www.tnpsc.gov.in or in www.tnpscexams.net. Before applying, the candidates should have scanned image of their photograph and signature in CD/DVD/Pen drive as per their convenience. A valid e-mail ID or Mobile Number is mandatory for registration and email ID should be kept active till the declaration of results. TNPSC will send Hall Tickets (Memorandum of Admission) for Written Examination, Interview Call Letters, Other Memos etc. through the registered e-mail ID.


http://tamilnadu.govtjobsindia.net/jobs/tamil-nadu-psc-recruitment-april-2012-drugs-inspector/


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...