நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, December 31, 2011

ORACLE-Walk-in for Analyst-2010&2011 Batch- B.Com,BBA/BBM,M.Com-Bangalore-Date:2/1/2012


FRESHERS PLANE


Uttar Bihar Gramin Bank-Recruiting-B.E/B.Tech/Others for "Officers&Others" position-Last Date: 27/1/2012

Posted: 31 Dec 2011 05:01 AM PST


POSTED DATE:   31/12/2011 COMPANY NAME:  Uttar Bihar Gramin Bank COMPANY PROFILE:                             Uttar Granin Bank In excercise of the powers conferred by sub section (1) of section 23a of the regional rural banks act, 1976 (21 of 1976) ,the central government has amalgamated Uttar Bihar Kshetriya Gramin Bank and Kosi Kshetriya Gramin Bank (transferor regional

Bry Air Asia Ltd-Joint Offcampus Drive for B.E/B.Tech+MBA/PGDM-3 Lpa-Chandigarh

Posted: 31 Dec 2011 02:38 AM PST


POSTED DATE:  31/12/2011  COMPANY NAME:    Bry Air Asia Ltd. COMPANY PROFILE:                               Bry-Air, a Pahwa group company, is a global solution provider for complete environmental control with a specialization in humidity control, dehumidification, drying, storage, preservation, air and gas purification and plastics auxiliaries supported by state-of-the-art facilities,

Hinduja Foundries-Recruitment Drive for B.E/B.Tech-2011 Batch-Graduate Engineer Trainee-Chennai-Last Date: 5/1/2012

Posted: 31 Dec 2011 12:46 AM PST


POSTED DATE:   31/12/2011 COMPANY NAME:    Hinduja Foundries COMPANY PROFILE:                           Established in 1959, when the Indian automotive industries started growing. Hinduja Foundry is the first largest automobile-jobbing Foundry in India.Initially promoted by British Leyland, Our Foundry commenced commercial production in 1961. Since then the intricate castings manufactured at

ORACLE-Walk-in for Analyst-2010&2011 Batch- B.Com,BBA/BBM,M.Com-Bangalore-Date:2/1/2012

Posted: 30 Dec 2011 10:20 PM PST


POSTED DATE:   31/12/2011 COMPANY NAME:    ORACLE COMPANY PROFILE:                              Oracle Corporation  is an American multinational computer technology corporation that specializes in developing and marketing hardware systems and enterprise software products – particularly database management systems. Headquartered in 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, Redwood
You are subscribed to email updates from Freshersplane.co.in-24x7 Freshers Updates| Freshers Job updates | Freshers materials ®
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

1 comment:

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...