நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, December 27, 2011

iGate Patni-walk-in- Trainee Associate-B.Com/BBA/BBM/MBA-Bangalore-27,28,30/12/2011
FRESHERS PLANE


Nispaara-Bangalore Recruiting B.E/B.Tech/MCA for Multiple Positions for Web Development -December 2011

Posted: 26 Dec 2011 06:45 AM PST

POSTED DATE:   26/12/2011 COMPANY NAME:    Nispaara COMPANY PROFILE:                             Nispaara is a Sanskrit word which means "boundless". The name signifies the state of mind of the people who want to grow without setting any limits and boundaries to themselves. Nispaara believes in doing business the ethical way.                          Passion for the great experience


iGate Patni-walk-in- Trainee Associate-B.Com/BBA/BBM/MBA-Bangalore-27,28,30/12/2011

Posted: 26 Dec 2011 04:29 AM PST

POSTED DATE:   26/12/2011 COMPANY NAME:    i GATE Patni COMPANY PROFILE:                            iGATE Patni (NASDAQ: IGTE) is an information technology firm headquartered in Fremont, California, USA. The company was founded by Bala and Ashok Trivedi. iGate Patni specializes in business data processing and uses a structure known as iTOPS (integrated Technology and Operations


Atos - Recruiting 'Software Engineer Trainee"-124761-B.E/B.Tech/MCA-Pune-Maharastra

Posted: 26 Dec 2011 02:38 AM PST

POSTED DATE:   26/12/2011 COMPANY NAME:    Atos COMPANY PROFILE:                              Atos is a leading international information technology (IT) services company, providing hi-tech transactional services, consulting, systems integration and managed operations to deliver business outcomes globally. The company's annual revenues are EUR 8.7 billion and it employs 78.500 people. Atos


You are subscribed to email updates from Freshersplane.co.in-24x7 Freshers Updates| Freshers Job updates | Freshers materials ®
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...