நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 27, 2011

naukri.com ...openings in indiaNaukri.com naukri.com
India's No.1 Job Site
Job Alert Please add naukrialerts@naukri.com to your contact list to prevent future mails from going into Junk/Spam folder.
Dear candidates,
Please find below the jobs that match your current profile
Please note that more accurate the information (such as Keyskills, Salary, Location etc) you provide in your profile, the more precise your job alerts will become.
You last updated your profile on 05th Apr, 2011.
Jobs matching your Profile in locations preferred by you:
Hardware & Networking Engg (0-2 yrs.)
Mother HR Placement Service (Chennai, Tamilnadu )
1) Network support 2) Server administration 3) Desktop support 4) Troubleshooting
IT Software - Network Administration / Security » System Admin
SMS APPLY NOYG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Product sales specialist (1-4 yrs.)
Valuepoint Systems Pvt.Ltd (Bengaluru/Bangalore)
shall be responsible for an internal and external sales team driven to a common goal within a set of customers. 2 years of experience in handling any Hardware Imagin
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Tech Lead -Hardware Design
SMS APPLY KVLC4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Technical Support Representative (0-5 yrs.)
Unisys India Pvt. Ltd. (Bengaluru/Bangalore)
Role Purpose: Technical Support Representative Key Responsibilities/Outcomes: • Applies basic diagnostic techniques to identify problems, investigate
ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations » Associate / Sr. Associate -(Technical)
SMS APPLY 43NG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Hardware Design Engineer (2-6 yrs.)
MINDTECK (Bengaluru/Bangalore)
Mindteck is looking for Hardware Design Engineers / Senior Hardware Design Engineers for Bangalore location
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Design Engnr
SMS APPLY VULF4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
IT Support Analyst, position open at ICON, Trivandrum (2-3 yrs.)
Icon Clinical Research India Private Limited (Trivandrum)
Description: Role Responsibility   As the IT Support Analyst you will provide support to end-users. You will leads or will be involved in IT proje
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » System Admin
SMS APPLY 5HNE4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Jobs matching your Profile in other locations:
Computer Hardware & Networking Engineer (1-3 yrs.)
Sinclus (Mumbai, Mumbai Suburbs)
1. Troubleshoot and resolve incidents (Hardware and Software) related to Desktop, Laptop and associated peripherals 2. Troubleshoot Network connectivity (LAN) issu
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY 9B2G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
IT Engineers Hardware & Networking (1-3 yrs.)
Rockland Hospital (Delhi, Gurgaon)
More than or Equal to 1 Years
IT Software - Application Programming / Maintenance » Software Developer
SMS APPLY K13G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Urgent openings for Hardware Engineer for Pune location (2-7 yrs.)
iQuest Consultants (Pune)
    Job Details :   1. BE in Electronics/Electronics & Communication/Industrial Electronics / MSC (Electr
Engineering Design / R&D » Sr. Design Engineer
SMS APPLY 5Y1G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Network Engineer (1-2 yrs.)
Blue Planet Infosolutions India Pvt. Ltd (Pune)
Exposure in Trouble shooting of Desktop / Hardware systemsHandson exposure in computer maintainence Willing to work in rotational shifts Can join in 15 days Good communicat
IT Software - Network Administration / Security » System Admin
SMS APPLY C5UG4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
IT Service Executives (Entry Level) (0-2 yrs.)
Agmatel (Delhi)
Installation of Win/ Linux OS, drivers & utilities, Anti-virus, MS Outlook; Troubleshooting of Desktops, Laptops & Peripherals; Basic understanding of Applications
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY UQZG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Embedded Hardware Engineer - Automotive (2-7 yrs.)
MSM CONSULTANCY SERVICES (Pune)
2-7 years experience in Hardware development for automotive electronics. Good working knowledge of Microcontrollers, Analog & Digital Electronics Hands on experience with
IT Software - Embedded / EDA / VLSI / ASIC / Chip Design » Software Developer
SMS APPLY IQ3G4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware Engineer (2-7 yrs.)
iQuest Consultants (Pune)
Opening for Hardware Engineer Job location Pune 1. BE in Electronics/Electronics & Communication/Industrial Electronics / MSC (Electronics)
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Design Engnr
SMS APPLY 4Y1G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
CCM/OCM @ Pune (2-4 yrs.)
iQuest Consultants (Pune)
Opening for CCM/OCM Job location Pune   B.E./ M.Sc. (Electronics) experience 2 to 4 years 2. Knowledge on Micro controllers
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY JZ1G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Desktop L2 (2-3 yrs.)
Sysnet Global Technologies (P) Ltd (Delhi/NCR)
* Any Graduates; Response & closure of calls within committed norms & reduce repeated calls. * Provide L2 support to the users, handle Remote support, taki
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY A13G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Customer Service Engineers (2-5 yrs.)
Agmatel (Delhi)
Installation of Windows/ Linux OS, drivers, utilities, antivirus; Troubleshooting of Desktops, Laptops, Peripherals and Servers; MS Outlook installation, configuration and
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY ZQZG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Do you find these jobs relevant? YES   NO
Did you know that you could specify the criteria for your Job alert? Here's how you can
Double your visibility and enhance your job search. Call 1800-102-5557 (toll free) now!
 
Login & Update Resume Now Forgot your Password?
*This link will be functional for 72 hours and can only be used once to login automatically.
Wish you good luck in your job search.

Regards,
Naukri.com Team
* This service is provided free by Naukri.com. However, Standard Premium Message charges may be levied by your operator. To know more, please contact your Mobile Service Operator.
This is a system generated email, please do not reply to this message.The jobs sent in this mail have been posted by the clients of Naukri.com. IEIL has taken all reasonable steps to ensure that the information in this mailer is authentic. Users are advised to research bonafides of advertisers independently. IEIL shall not have any responsibility in this regard. We recommend that you visit Terms & Conditions and the Security Advice for more comprehensive information.
You have received this mail because you are a member of Naukri.com. You can unsubscribe from this mailer or other mails after logging in to your account.
Report a problem
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...